Kreeftenonderzoek

19 oktober 2021
Sinds 2020 volgen we de aanwezigheid van rivierkreeften in Schieland en de Krimpenerwaard. In 2021 hebben we 125 locaties onderzocht: 71 in de Krimpenerwaard en 54 in Schieland.

Sinds 2020 volgen we de aanwezigheid van rivierkreeften in Schieland en de Krimpenerwaard. Jaarlijks onderzoeken we in heel ons gebied waar en welke rivierkreeften voorkomen, in welke hoeveelheden en of zij zich uitbreiden of verspreiden naar andere leefgebieden. In 2021 hebben we 125 locaties onderzocht: 71 in de Krimpenerwaard en 54 in Schieland. In de Krimpenerwaard vonden we op bijna alle meetplekken Amerikaanse rivierkreeften, vooral in het midden van het gebied. In Schieland troffen we Amerikaanse rivierkreeften aan op ongeveer een derde van de meetplekken. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar.

In de rapportage van de kreeftenmonitoring 2021 staat meer informatie over het onderzoek en de meetgegevens per locatie.

Overlast en schade door kreeften

Amerikaanse rivierkreeften komen oorspronkelijk niet voor in Nederland. In wateren hier zorgen deze uitheemse kreeften voor overlast en problemen. Ze graven gangen en holen in oevers, waardoor oevers verzwakken, afbreken en er meer bagger ontstaat. Dit kan leiden tot extra kosten voor baggeren en het herstellen van oevers. Ook woelen deze kreeften de bodem om, verknippen waterplanten, eten veel kleine waterdieren en planten zich snel voort. Dit verstoort de natuurlijke balans en is slecht voor de waterkwaliteit en biodiversiteit.

Meerjarig onderzoek en proef met wegvangen

De slechte invloed op het watersysteem is zorgelijk. Daarom blijven we de ontwikkeling van de kreeften de komende jaren volgen. Zo krijgen we meer inzicht in waar de uitheemse rivierkreeften voor problemen zorgen. Mogelijk helpt het onderzoek ook om te begrijpen waarom de kreeften op sommige plaatsen wel of niet voorkomen. Dat kan aanwijzingen geven voor maatregelen die mogelijk genomen kunnen worden. Ondertussen voeren we een meerjarige proef uit met het wegvangen van Amerikaanse rivierkreeften. Met de proef onderzoeken we de mogelijkheden en haalbaarheid van het wegvangen.

Kreeftenvanger gooit zijn net uit

Kreeftenvanger gooit zijn net uit

Kreeftenkorf

Kreeftenkorf

Kreeftenvisser met emmer vol kreeften

Kreeftenvisser met emmer vol kreeften

Het opmeten van kreeften

Het opmeten van kreeften