Laatste fase wegvangproef Amerikaanse rivierkreeften

11 mei 2023
In mei vindt voorlopig de laatste wegvangactie plaats van onze driejarige proef in de Krimpenerwaard om het aantal uitheemse rivierkreeften te verlagen.

We onderzoeken de mogelijkheden, effectiviteit en haalbaarheid van het vaak vangen van rivierkreeften. De vraag is: wat is er voor nodig om het aantal uitheemse rivierkreeften zodanig te verminderen dat de natuurlijke balans zich herstelt.

Verloop van het onderzoek

In 2021 startten we in samenwerking met provincie Zuid-Holland een meerjarige praktijkproef in agrarisch gebied in de Krimpenerwaard. In het eerste onderzoeksjaar vingen we in het testgebied (70 hectare groot met 15 kilometer aan sloot) ongeveer 80.000 rivierkreeften, ofwel 2.000 kilo. Dit was naar schatting de helft van de vangbare kreeften; te weinig voor terugkeer van de waterplanten in de door kreeften leeg- en kaalgevreten sloten. Daarop is in 2022 de inzet vergroot en verlengd en is ongeveer 2.500 kilo rivierkreeften weggevangen. Resultaat: in een deel van het testgebied gingen weer waterplanten groeien. Dit toont aan dat gericht en intensief wegvangen van uitheemse rivierkreeften in een gebied als de Krimpenerwaard effectief kan zijn voor het laten herstellen van slootvegetatie. In 2023 ronden we het proefproject af. In het najaar, na de telling van waterplanten, volgt meer informatie over de situatie en ecologische toestand van de veenpolder in het testgebied in de Krimpenerwaard.