Laatste maaironde dijken van dit jaar

29 augustus 2023
Vanaf 4 september vindt dit jaar de laatste maaironde van de dijken langs de Hollandsche IJssel, De Lek en de Nieuwe Maas plaats.

De dijken worden in drie fasen gemaaid. De maaiwerkzaamheden duren ongeveer vijf weken. In de derde fase worden de dijken in zijn geheel gemaaid.

In mei maaien we de bovenste helft en in juli de onderste. Hierdoor krijgen planten, vogels, vlinders en bijen meer kans om zich te ontwikkelen. Er ontstaan bloemrijkere dijken en insecten kunnen zich verplaatsen naar het hogere gras.

Nieu­we maai­kop

Aan de Schielandse kant gaan we maaien met een ecologische maaimachine. We snijden het gras in plaats van klepelen. Die ecochopper, zoals de nieuwe machine heet, is nog nieuw. In de eerdere maaifasen dit jaar is hij ook gebruikt. Er zijn goede ervaringen mee en de wijze van maaien geeft planten, vogels, vlinders en bijen nog meer kans om zich te kunnen ontwikkelen.

Maai­en in fasen

We beginnen aan beide kanten van de Hollandsche IJssel bij Gouda met maaien. Rondom obstakels, zoals lantaarnpalen, verkeersborden en andere objecten maaien we vooraf al, zodat deze goed zichtbaar zijn voor de maaier op de tractor.

Vra­gen?

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met klanteninformatie via telefoonnummer: 010 - 45 37 200