Leerlingen Libanon Lyceum bedenken oplossingen voor watervraagstukken

16 februari 2023
Waarom spoelen we de wc door met drinkwater, terwijl veel regenwater ongebruikt het riool ingaat? Hoe kunnen we slimmer omgaan met water in en om ons huis?

Hoe ziet de toekomst van Nederland eruit als de zeespiegel meters stijgt? Ruim 100 leerlingen verdiepten zich in deze vragen en presenteerden deze week hun ideeën.

Hergebruik van regenwater

Leerlingen van havo2 en vwo2 doken in de waterstromen in en rond het huis. Voor slimmer (her)gebruik van water in huis en in de wijk hadden leerlingen goede ideeën. Sommigen kozen voor hele technische oplossingen en bedachten ontwerpen om (schoon)water te winnen. Een voorbeeld hiervan was een eigen waterzuiveringssysteem in elk huis.

Verplicht regenwater opvangen

Anderen bedachten systemen op daken of in tuinen, om regenwater mee op te vangen voor hergebruik in huis. Ook waren er leerlingen die meer ingingen op de cijfers. Zij presenteerden een onderzoek naar het aantal liters water dat een huishouden per dag verbruikt en hoe dit kan worden verminderd. Een idee was om bewoners wettelijk te verplichten om regenwater op te vangen en opnieuw te gebruiken, zoals in België al jarenlang het geval is.

Wat als de zeespiegel meters stijgt?

Leerlingen van havo3 en vwo3 hadden een andere opdracht. Zij verdiepten zich in de gevolgen van een zeespiegelstijging van twee meter en onderzochten oplossingen hiervoor. Hun uitdaging was om met bruikbare oplossingen te komen op de vraag: Hoe houden we Rotterdam veilig en droog bij een zeespiegelstijging van twee meter? Dat de leerlingen zich goed hadden verdiept in het onderwerp was overduidelijk. Wij vonden het interessant om te zien dat de aangedragen oplossingen erg van elkaar verschilden.

Volksverhuizing naar Oost-Nederland?

De meeste leerlingen bedachten oplossingen om het water tegen te houden. Zo presenteerden zij bijvoorbeeld ideeën als de bouw van een grote dam in zee of het verhogen van dijken met een constructie van zeilen en palen. Een andere groep richtte zich op het economisch belang van de Rotterdamse haven en ging in op de gevolgen van het verhuizen van de haven. Een aantal leerlingen had nagedacht over oplossingen om zo veilig mogelijk te zijn in het geval van een watersnoodramp. Zij kwamen met ideeën als: gebouwen boven water bouwen, speciale bunkers of toevluchtsoorden bouwen, of massaal verhuizen naar Oost-Nederland.