Leuvekolk krijgt schoner water en recreatieve oever

Leuvekolk krijgt schoner water en recreatieve oever

Artist impression Leuvekolk, Delva Landscape Architects

De Leuvekolk (uitloper van de Rotte, ten noorden van de Blaak) ondergaat de komende jaren een metamorfose. Langs het water komen een ligweide, steiger en ruimte voor kanoverhuur. Een waterinlaat zorgt voor toevoer van vers zoet water. En vissen kunnen dankzij een vispassage van en naar de Nieuwe Maas trekken. De werkzaamheden beginnen op 27 februari 2019 en zijn naar verwachting in 2020 afgerond.

In de Leuvekolk komt een inlaat voor zoet water vanuit de Nieuwe Maas. Hiervoor wordt een bestaande, ongebruikte leiding – gelegen onder de Blaak en Plein 1940 - gerepareerd. Een extra zoetwaterinlaat is nodig, omdat vorig jaar de Nieuwe Waterweg is verdiept. Vanaf de Noordzee komt het zoute zeewater nu verder de rivier op. De extra inlaat bij de Leuvekolk gaat open wanneer de rivier vanuit het binnenland zoet water aanvoert. Zo kan het hoogheemraadschap ervoor zorgen dat ook in periodes van droogte voldoende zoet water beschikbaar is voor de land- en tuinbouw en de natuur langs de Rotte.

Schoner

Ook de waterkwaliteit in de Leuvekolk zelf gaat erop vooruit. Nu staat het water stil en hoopt er vaak kroos en vuil op. Straks wordt het water beter doorgespoeld waardoor planten, diertjes en vissen beter gedijen. Samen met de andere partijen zet het hoogheemraadschap hiermee een flinke stap naar verser, schoner water in de binnenstad van Rotterdam.

Aanleg ligweide en steiger

De twee binnenvaartschepen die nu in de Leuvekolk liggen, maken plaats voor een vistrap. Deze vispassage maakt de migratie van trekvissen, zoals paling en de driedoornige stekelbaars, tussen de Rotte en de Nieuwe Maas mogelijk. In 2020 legt de gemeente een ligweide en steiger aan. Daardoor kun je vlakbij het water zitten en je kano of sloepje afmeren. Een ondernemer heeft interesse getoond om kano’s te gaan verhuren.

Levendiger rivieren

Leuvekolk is een van de projecten uit het programma Rivieroevers. Hierin werkt de gemeente Rotterdam samen met partners om de Rotte, Nieuwe Maas en Schie groener en levendiger te maken. De aanpassing van de Leuvekolk wordt gefinancierd door de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Rijkswaterstaat. Andere plekken langs de Rotte die opnieuw worden ingericht zijn de Linker Rottekade, het Grotekerkplein en de Crooswijksebocht.

Inlaat Leuvekolk infographic

Uitleg inlaat Leuvekolk, klik op de afbeelding om deze te vergroten (pdf, 541 kB).