Maatregelen tegen uitbreiding blauwalg

Maatregelen tegen uitbreiding blauwalg

Tractorpomp

Op verschillende plaatsen in de sloten in de Krimpenerwaard komt nog steeds blauwalg voor.

Het hoogheemraadschap zet verschillende maatregelen in om het verspreiden van de blauwalg tegen te gaan zoals het lokaal omleiden van waterstromen, het isoleren van sloten en plassen, het aanpassen van het waterpeil en het inlaten van water uit de Hollandsche IJssel.

Het waterschap houdt de waterkwaliteit doorlopend in de gaten via onder andere veldinspecties, reguliere metingen en het onderzoeken van waterproeven.