Meer dan een voornemen: samen maken we de stad klimaatbestendig

Meer dan een voornemen: samen maken we de stad klimaatbestendig

V.l.n.r: wethouder Bert Wijbenga, dijkgraaf Hans Oosters, Geert Beke (bewonersvereniging Struisenburg), Rens van Overdam (gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk) en Joeri Schenk (projectleider klimaatadaptatie)

Op maandag 7 januari openden dijkgraaf Hans Oosters en wethouder buitenruimte van de gemeente Rotterdam Bert Wijbenga het nieuwe klimaatbestendige voorplein van ons kantoor aan de Maasboulevard. De nieuwe inrichting van het plein is tot stand gekomen in samenwerking met bewonersorganisatie Struisenburg en ontwerpbureau Stek.

Het hoogheemraadschap werkt er hard aan om ruimte te maken voor water, zodat we het kunnen opvangen in extreem natte periodes. Samen met de gemeente Rotterdam werken we aan grootschalige projecten zoals waterpleinen, waterbergingen en groenblauwe daken.

Deze klimaatbestendige aanpak heeft alleen succes als iedereen een bijdrage levert. Op kleinere schaal werken wij daarom samen met bewoners en buurtverenigingen om straten en wijken hoosbuiproof te maken.

Inspiratietuin

Hoe maken we de stad klimaatbestendig?

Als voorbeeld en inspiratieplek hebben we het stenen pleintrottoir voor onze eigen entree aan de Maasboulevard veranderd in een aangepaste voortuin, die we samen met de buurtbewoners en gemeente klimaatbestendig hebben ontworpen.

“Deze klimaattuin laat zien dat iedereen door eenvoudige ingrepen zijn of haar tuin kan aanpassen aan de veranderende weersomstandigheden. Mensen vragen zich wellicht af of deze aanpassing geen ‘druppel op een gloeiende plaat’ is. Dat is het zeker niet. We willen laten zien dat het ons ernst is. Met deze klimaattuin willen wij iedereen inspireren, van bewoner tot ondernemer, van buurtvereniging tot gemeente”, aldus dijkgraaf Hans Oosters.

Verschil maken we samen

Het aanpassen van onze omgeving op hoosbuien is hard nodig, maar het biedt ook een prachtige kans om onze omgeving aantrekkelijker en leefbaarder te maken.

Als we de stad slim inrichten, maken we haar aantrekkelijker en gezonder. Daarbij telt elke tuin en elke druppel: samen maken we de stad hoosbuiproof.

 

Klimaattuin