Meer groen laten staan bij maaien bermen

11 september 2023
Natuur vinden wij erg belangrijk. Daarom houden we er in ons werk ook rekening mee.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard vindt natuur erg belangrijk. Daar houden we in ons werk ook rekening mee. De komende maaibeurt van de wegbermen gaan we zoals gebruikelijk aan de slag vanuit verkeersveiligheid, maar willen ook meer ruimte geven voor de natuur. We maaien de bermen waar het moet en minder waar het niet nodig is. Zo willen we schade aan bomen en knotwilgen verminderen en de insecten en andere dieren een plek geven om te overwinteren.

Maaien vanaf de weg

De maaiwerkzaamheden vinden plaats tussen 12 september en 10 oktober 2023. Verkeer kan het werk passeren, maar het kan ook lokaal voor vertragingen zorgen.

Wennen, maar wel veilig

Daar waar het kan voor de verkeersveiligheid, willen we meer groen in de bermen laten staan. Door anders te maaien krijgen bijen en andere insecten en dieren meer mogelijkheden om in de winter te overleven. In totaal verwachten we dat ongeveer 10% zal blijven staan. Het zal ongetwijfeld even wennen zijn als niet overal even netjes is gemaaid. Wat we wel heel belangrijk vinden, is dat het verkeersveilig is. Denkt u na een maaibeurt een plek te zien waar het zicht op de weg niet goed genoeg is door groen dat is blijven staan? Maak online een melding of bel met 010 45 37 200.