Meer vlinders, bijen en vogels op de dijk door natuurvriendelijk maaien

Meer vlinders, bijen en vogels op de dijk door natuurvriendelijk maaien

Gemaaide dijk

Vanaf half mei gaan we onze dijken weer in twee fasen maaien. Hierdoor krijgen bloemen, planten, vogels en insecten meer kans om zich te ontwikkelen. Bloemrijke dijken dragen bij aan de biodiversiteit van flora en fauna.

We verwachten hiermee ook een sterkere grasmat te bereiken. Een sterke grasmat is belangrijk voor onze dijken (en waterveiligheid). Op diverse locaties maaien we voor de verkeersveiligheid ook de zichthoeken en bermen mee.

Eerste fase vanaf half mei

Onze primaire waterkeringen worden twee keer per jaar gemaaid. We maaien in de eerste maaironde alleen de bovenste helft van het dijktalud. Dit doen we vanaf half mei. Wij kiezen ervoor om eerst de bovenkant van de dijk te maaien, omdat dat het zicht verbetert voor het verkeer op de dijk. Alle locaties waar wij gaan maaien worden van te voren gecontroleerd op de aanwezigheid van vogelnestjes. Als we een nest aantreffen wordt deze gemarkeerd en maaien we eromheen. Ongeveer zes weken later volgt een tweede maaironde. Hierbij maaien we de onderste helft van het talud. Bij de eerste maaibeurt wordt waar mogelijk golvend/glooiend gemaaid, zodat er hoeken ontstaan waar vlinders en insecten kunnen schuilen en ook voldoende voedsel kunnen vinden. Daarnaast kan bij diverse plantensoorten zaadontwikkeling plaatsvinden.

Maaischema

In het najaar van 2019 maaien we het gehele talud. De maaironde van het voorjaar wordt geëvalueerd. Dit kan nog leiden tot een andere aanpak in het najaar.

Bekijk het complete maaischema voor ons gebied in 2019 (pdf, 1.6 MB)