Milieujaarverslag afvalwaterzuiveringsinstallaties 2018

Milieujaarverslag afvalwaterzuiveringsinstallaties 2018

Slibsilo op afvalwaterzuivering Kralingseveer

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zuivert jaarlijks een enorme hoeveelheid afvalwater in zijn afvalwaterzuiverings-installaties (awzi's). Als gevolg van de verschillende processen op de zuiveringsinstallaties kan het milieu worden belast.

Het hoogheemraadschap is wettelijk verplicht om voor de afvalwaterzuiveringsinstallatie Kralingseveer een milieujaarverslag voor de overheid te maken.

Daarnaast brengen we ook een publieksmilieujaarverslag uit. Hierin worden niet alleen de milieuaspecten van de awzi Kralingseveer beschreven, maar ook die van de overige acht awzi's in ons beheer. Daarmee geeft het publieksmilieujaarverslag een beeld van de effecten die awzi's hebben op het milieu.

U kunt het Publieksmilieujaarverslag 2018 (pdf, 619 kB) nu nalezen.