Minder hinder van hoosbuien op de Coolsingel

Minder hinder van hoosbuien op de Coolsingel

Illustratie doorsnede van de Coolsingel

Regenwater dat op de Coolsingel valt, wordt voortaan goed benut. Op advies van het waterschap zijn onder de bestrating namelijk buizen met gaatjes aangelegd. Dit verkleint de kans op wateroverlast en helpt de stad groen te houden.

Hoogheemraad Paul van den Eijnden: “Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de gemeente Rotterdam werken samen om de stad voor te bereiden op extremer weer. Samen met bewoners en bedrijven zetten wij ons in voor een aantrekkelijke leefomgeving die hoosbuien, hitte en droogte goed aankan”.

Weer water door de Coolsingel

Tot ongeveer een eeuw geleden was de Coolsingel een singel waarin het stadse regenwater werd opgevangen. In de vernieuwde Coolsingel gebeurt dat nu weer; alleen nu ondergronds. Regenwater opvangen, vasthouden en benutten, verkleint de kans op wateroverlast en houdt de stad groen. Daarom zijn onder de Coolsingel infiltratiebuizen aangelegd. Via de straatputten komt het regenwater in deze buizen terecht en zakt het door gaatjes de grond in richting de boomwortels. Het teveel aan water stroomt via een ondergrondse leiding naar de Delftsevaart (Rotteboezem). Tijdens droge perioden kan het water worden gebruikt voor de verversing van het water in de Provenierssingel en de Westersingel.

Beter voor groen, grondwater en waterkwaliteit

Deze inventieve methode vult ook grondwater aan en zorgt ervoor dat het regenwater niet ineens het riool instroomt bij hevige buien. Het helpt voorkomen dat het riool overstroomt en vuil water terechtkomt in de singels van de stad. Dit is goed voor de waterkwaliteit, de planten en de dieren.

Samen de stad voorbereiden op extremer weer

“De stad voorbereiden op extremer weer kunnen het waterschap en de gemeente niet alleen. Het is nodig dat bewoners en bedrijven daaraan meehelpen”, benadrukt Van den Eijnden. “Bijvoorbeeld door water op te vangen in een regenton, een plat dak te laten begroeien, waterdoorlatende tegels te gebruiken, of tuintegels te vervangen door groen of grind.” Op onze website staan tips hiervoor, en informatie over een (financiële) bijdrage voor ideeën voor een blauw/groene omgeving.