Natuurlijk peilbeheer zorgt voor behoud waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom

25 augustus 2022
Om het water in zwemplas Bleiswijkse Zoom schoon en gezond te houden, wordt water uit de naastgelegen Rotte omgeleid.

De Rotte wordt niet gebruikt om de zwemplas aan te vullen nu het water daar lager staat door het droge en warme weer.

Voor het verhogen van de waterstand in de Bleiswijkse Zoom gebruiken we geen water meer vanuit de Rotte. In dat water zit namelijk veel fosfaat, ofwel voedingstoffen waardoor blauwalgen kunnen groeien. Het is de bedoeling dat vooral regen de waterstand van de plas op een natuurlijke manier aanvult.

Geen blauwalg in Bleiswijkse Zoom

Deze manier van peilbeheer is onderdeel van een brede aanpak om de waterkwaliteit in de Bleiswijkse Zoom duurzaam te verbeteren. In de afgelopen jaren is met verschillende maatregelen gezorgd voor meer evenwicht in wat er in en om de plas groeit en bloeit. Dit leidt tot verbetering van de waterkwaliteit. Die aanpak lijkt succesvol. Tot nu toe is er in ieder geval geen sprake van blauwalgenbloei. Zelfs niet na een lange periode van warm en droog weer. Het is nu afwachten of dit zo blijft.

Onder ondergrens

Vanwege de beperkte beschikbaarheid van zoet water heeft de crisisorganisatie van het hoogheemraadschap eerder al besloten om de waterstand in de Bleiswijkse Zoom op een natuurlijke manier te laten zakken en het peil niet aan te vullen. Door droogte en verdamping van het water staat sinds begin augustus het water in de Bleiswijkse Zoom lager dan de ondergrens (5.70 meter onder NAP) van het peilbesluit. Als het water lager zakt dan 6 meter onder NAP vult het hoogheemraadschap de plas aan met zo min mogelijk water vanuit de Rotte. Een aanpassing van het huidige peilbesluit is in voorbereiding.

Behoud waterkwaliteit en zwemfunctie

Het natuurlijk peilbeheer in de Bleiswijkse Zoom voert het hoogheemraadschap uit samen met Recreatieschap Rottemeren, de beheerder van het recreatiegebied. De periode tot het najaar van 2024 wordt benut om te bepalen of de huidige inrichting van het gebied goed is, of dat aanpassing nodig is om de zwemfunctie te kunnen behouden. Jaarlijks vindt een evaluatie plaats na afloop van het zwemseizoen (april tot en met september). Ervaringen en bevindingen van zwemmers kunnen daarbij goed van pas komen. Daarom nodigt het hoogheemraadschap gebruikers van zwemplas uit om aan te geven wat hun vragen en opmerkingen zijn. Dit kan via het contactformulier op de website van het hoogheemraadschap.