Nieuw gemaal Achterbroek: duurzaam, krachtig, toekomstbestendig en visvriendelijk

6 december 2023
In Berkenwoude hebben we een verouderd gemaal vervangen. Het volledig nieuwe gemaal Achterbroek is duurzaam, krachtig, toekomstbestendig en visvriendelijk.

Daarmee ook passend bij de plannen voor de ontwikkeling van Natuurnetwerk Nederland (NNN-gebieden) en duurzame landbouw via het Programma Veenweiden Krimpenerwaard.

Het nieuwe gemaal Achterbroek in Berkenwoude kan veertig kubieke meter water per minuut verpompen. Zo zorgt het gemaal voor het drooghouden en de juiste waterstand in polder Achterbroek en omgeving. Het gemaal pompt met een buisvijzel. Deze is visvriendelijk, zodat vissen veilig heen en weer kunnen zwemmen. De zonnepanelen bij het gemaal dragen bij aan onze duurzaamheidsambities.

Gemaal voor de toekomst

Gemaal Achterbroek is klaar voor de toekomst, duurzaam, visvriendelijk en kan weer jaren vooruit. Met een druk op de knop nam hoogheemraad Josien van Cappelle op 1 december het nieuwe gemaal officieel in gebruik. Hierbij blikte zij ook even terug: “In vroegere tijden werden polders drooggehouden door molens. Ook polder Achterbroek had een eigen molen, waarmee water naar de Hollandsche IJssel werd gebracht via de molens van polder Stolwijk. Zo werd er gezorgd voor droge voeten in het gebied.” Tegenwoordig maken we hiervoor gebruik van krachtige gemalen in heel ons werkgebied.

Bruggen voor betere waterkwaliteit

Bij de opening van gemaal Achterbroek was ook aandacht voor twee nieuwgebouwde bruggen in de Schaapjeszijde in Berkenwoude. Deze twee bruggen zorgen voor de scheiding van landbouw- en natuurwater. Die scheiding draagt bij aan de waterkwaliteit in het gebied. “Normaal gesproken duurt het bouwen van een brug vijf weken. Deze twee bruggen werden eerder dit jaar in een recordtempo van zes weken opgeleverd”, benadrukte hoogheemraad Van Cappelle.

Dank aan omgeving

In het gebied is in de afgelopen tijd veel gebeurd. “Dat bracht ook overlast met zich mee” zei hoogheemraad Van Cappelle. Aansluitend hierop bedankte zij de families uit de omgeving voor hun medewerking en overhandigde bloemen samen met de projectleider. Ook aannemer Kuiper Groep en ingenieursbureau Witteveen+Bos ontvingen een dankwoord voor hun begeleiding, afstemming met omwonenden en inzet tijdens het project.

Lees meer over gemaal Achterbroek.