Nieuw gemaal bij Bergsluis in Rotterdam gaat zoetwateraanvoer West-Nederland versterken

22 januari 2024
Samen met het hoogheemraadschap van Delfland gaan we naast de Bergsluis in Rotterdam een nieuw gemaal bouwen.

Daarmee kunnen beide waterschappen elkaar voortaan van zoetwater voorzien in droge tijden. Zo versterken we de zoetwatervoorziening in de regio. 

Belang van voldoende zoetwater

Voldoende zoetwater is van groot belang voor onder meer de stevigheid van kades en dijken, voor land- en (glas)tuinbouw en voor de natuur. Door de verandering van het klimaat krijgen we vaker te maken met extreem weer, zoals langdurige droogte. We bereiden ons daarop voor door de Bergsluis in het Noorderkanaal aan te passen en uit te breiden met een gemaal. Daarbij maken we ook een vispassage, waardoor vissen veilig van het ene naar het andere gebied kunnen zwemmen. Een goede visstand is goed voor de waterkwaliteit en biodiversiteit.

Win-winoplossing

Met het nieuwe gemaal kunnen we zowel water richting Delfland pompen als richting Schieland en de Krimpenerwaard. Aan onze kant voeren wij dat water dan via het Noorderkanaal richting de Rotte. De Rotte speelt een belangrijke rol voor een groot gebied en dient als doorvoerroute van water richting lagergelegen polders.

Het nieuwe gemaal maakt Delfland minder afhankelijk van het Brielse Meer. Daaruit put Delfland nu water als er tekorten zijn. Dan wordt met gemaal Winsemius bij Westland vers zoetwater naar Delfland gepompt via een kilometerslange leiding onder de Nieuwe Waterweg door. Dat is voldoende voor het hele gebied van Delfland en ook om -bij langdurige droogte- water via de Bergsluis door te leiden naar het gebied van Schieland en de Krimpenerwaard. Dat laatste kan vanwege het peilverschil nu alleen van Delfland richting Schieland en de Krimpenerwaard. Met het nieuwe gemaal bij de Bergsluis kan dat straks ook andersom. Dat is een energiezuiniger alternatief. Daarmee bespaart Delfland kosten op de wateraanvoer vanuit het Brielse Meer en is het minder afhankelijk van die zoetwaterbron.

Samenwerking

Dit project om de Bergsluis beter te benutten voor de zoetwatervoorziening in West-Nederland is een samenwerking tussen het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en het hoogheemraadschap van Delfland. Op 22 januari 2024 bezegelden hoogheemraad Josien van Cappelle en hoogheemraad Manita Koop die samenwerking met een handtekening.

Ondertekening samenwerking

De aanpassing en uitbreiding van de Bergsluis wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen vanuit het nationaal Deltaprogramma Zoetwater. De gemeente Rotterdam, beheerder van de al bestaande sluis, is ook betrokken bij het initiatief.