Nieuw peilbesluit Hitland

Nieuw peilbesluit Hitland

Illustratie van een Hollandse polder

Er wordt een nieuw peilbesluit voorbereid voor Hitland, ook wel bekend als de polder Esse, Gans- en Blaardorp. Deze wordt later dit jaar officieel vastgesteld.

Het hoogheemraadschap houdt in de gaten of de afgesproken waterstand in plassen, sloten en singels nog klopt. Deze waterstanden liggen vast in een (wettelijk) peilbesluit.

Of een peilbesluit nog goed werkt, bekijken we regelmatig. Klopt de waterstand nog met wat is afgesproken? Zijn er veranderingen of nieuwe inzichten? In de omgeving van Hitland (gemeente Zuidplas) gaan we kijken of de waterstand nog klopt.

Ook u kunt meepraten en meedenken

Op woensdag 7 april houden wij om 19.30 uur een digitale bijeenkomst. U kunt dan uw ideeën over de waterstand in Hitland met ons delen. U kunt zich daarvoor aanmelden via peilbesluiten@hhsk.nl. U ontvangt dan per mail een instructie hoe u kunt deelnemen aan de bijeenkomst.

Liever persoonlijk (telefonisch) contact? Ook dat is mogelijk. Geef in uw mail aan hoe wij contact met u kunnen opnemen.

Kijk voor meer informatie en een kaart van het gebied op: www.hhsk.nl/peilbesluithitland