Nieuw peilbesluit Rotterdam Centrum

30 augustus 2021
Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard houdt in de gaten of de afgesproken waterstand in singels, plassen en sloten in Rotterdam Centrum nog klopt.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard houdt in de gaten of de afgesproken waterstand in singels, plassen en sloten in Rotterdam Centrum nog klopt. Deze waterstanden liggen vast in een (wettelijk) peilbesluit.

Of een peilbesluit nog goed werkt, bekijken we regelmatig. Past de waterstand nog bij de omgeving? Zijn er veranderingen of nieuwe inzichten? In het centrum van Rotterdam gaat het hoogheemraadschap nu kijken of de waterstand nog klopt.

Ook u kunt meepraten en meedenken!

Tussen 14 en 28 september organiseert het hoogheemraadschap een aantal digitale bijeenkomsten voor bewoners in Rotterdam Noord, Centrum, Kralingen, Crooswijk, de Esch en ’s-Gravenland. Tijdens deze bijeenkomsten leggen we uit wat een peilbesluit inhoudt, wat het huidige peil is en kunt u uw ideeën over de waterstand in uw directe woonomgeving met ons delen. Elke bijeenkomst start om 19.00 uur.

Bijeenkomst per stadsdeel

Per stadsdeel organiseren we een digitale bijeenkomst. Onderstaand overzicht vat de woonwijken en singels per stadsdeel samen.

Datum Stadsdeel Watergangen
14 september 2021 Rotterdam Noord:
Agniesebuurt, Blijdorp, Liskwartier en Provenierswijk.
Noordsingel
Statensingel
Bergsingel
Spoorsingel
16 september 2021 Centrum/Delfshaven:
Nieuwe Westen, Middelland, Oude Westen, Cooldistrict, Dijkzigt, Nieuwe Werk (inclusief Scheepvaartkwartier).
Westersingel
Essenburgsingel
Heemraadsingel
21 september 2021 Kralingen-Crooswijk:
Crooswijk,Kralingen West, Kralingen Oost, ‘s-Gravenland
Boezemsingel
Kralingse Plas
Watergangen Kralingen Oost
Watergangen ’s Gravenland
22 september 2021 Deelwijk De Esch Watergangen voornamelijk rondom de sportvelden.

Aanmelden

Denkt en praat u mee? U kunt zich aanmelden via peilbesluiten@hhsk.nl. Vermeld daarbij welke datum u wilt deelnemen. Per mail sturen wij u een bevestiging en een uitleg hoe u kunt deelnemen aan de bijeenkomst.

Liever persoonlijk (telefonisch) contact? Ook dat is mogelijk. Geef in uw mail aan hoe wij contact met u kunnen opnemen.

Would you like to be informed in English about the update of the Rotterdam Center water level decision? Please send an email to peilbesluiten@hhsk.nl and we will inform you in English.

Kijk voor meer informatie en een kaart van het gebied op: www.hhsk.nl/peilbesluitrotterdam-centrum