Nieuwe bestemming voor onze kleine en grote boodschap

11 oktober 2023
In de kelder van BlueCity zijn innovatieve sanitaire voorzieningen gemaakt: toiletten, urinoirs, douches en wastafels met een twist.

We scheiden en zuiveren waterstromen, halen grondstoffen zoals fosfaat, meststof en compost uit poep en plas en gebruiken regenwater en water uit de douches en wastafels voor het doorspoelen van toiletten. Een gesloten waterkringloop in actie!

Een gesloten waterkringloop in een groot gebouw is misschien niet nieuw, maar de toepassing komt nog niet vaak voor. Het hoogheemraadschap financiert daarom mee aan dit innovatieve project vanuit Alliantie Waterkracht en is erg geïnteresseerd in de onderzoekresultaten naar het gebruik en de werking van de installatie.”, aldus hoogheemraad Wim van Heemst.

v.l.n.r. Peter Scheer (SEMiLLA), Wim van Heemst (hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard), Anne Mollema (waterschap Hollandse Delta) en Arno Prooijen (gemeente Rotterdam).

Van links naar rechts: Peter Scheer (SEMillA Sanitation), hoogheemraad Wim van Heemst van hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, heemraad Anne Mollema van waterschap Hollandse Delta en Arno van Prooijen, directeur Openbare Werken van de gemeente Rotterdam.

Hoe werkt dit?

Het doel van het nieuwe sanitair is om het verbruik van schoon drinkwater te verminderen door hergebruik van water en onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om water lokaal te zuiveren, in plaats van het naar een zuivering te sturen via het riool.

Het sanitair bestaat uit verschillende waterstromen: regenwater, water uit wastafels en douches (grijs water), urine uit urinoirs (geel water) en water uit de spoeltoiletten (zwart water). Deze waterstromen worden gezuiverd en opnieuw gebruikt, waardoor een gesloten waterkringloop ontstaat. Het afvalwater wordt pas naar een zuivering gestuurd nadat het is hergebruikt. Uit het gele water wordt fosfaat gehaald en van het zwarte water wordt compost en meststof gemaakt.

Onderzoeksproject

BlueCity Circular Water is onderdeel van een onderzoek van Alliantie Waterkracht. Van oktober 2023 tot juli 2024 zullen zij data verzamelen en monitoren. Het doel van het onderzoek is het verkennen van de impact van lokaal zuiveren en grondstofproductie op het bestaande systeem en het onderzoeken van de technische prestaties van de installatie om vast te stellen of de installatie ook écht circulair functioneert. Ook kijken ze naar het gedrag bij de gebruikers zoals het gebruik van urinoirs die zowel voor mannen als vrouwen geschikt is.

Samenwerking en financiering

Met hulp van Kansen voor West, STOWA en Alliantie Waterkracht realiseren SEMiLLA Sanitation, Nijhuis Saur Industries, hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, waterschap Hollandse Delta, hoogheemraadschap Delfland, gemeente Rotterdam, gemeente Capelle aan den IJssel en drinkwaterbedrijf Evides in BlueCity een project waarin de technische, economische en juridische haalbaarheid van een waterzuiveringsconcept op gebouwniveau wordt onderzocht.

Kansen voor West is het gezamenlijke investeringsprogramma van de vier Randstadprovincies en de vier grote steden. Het zet EFRO subsidie in voor projecten die het innovatieve MKB ondersteunen, die bijdragen aan een koolstofarme economie of duurzame stedelijke ontwikkeling bevorderen.