Nieuwe bestuurders maken verder kennis met het gebied

Nieuwe bestuurders maken verder kennis met het gebied

Werkbezoek bestuur

Woensdag 12 juni 2019 ging het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap op werkbezoek in de Krimpenerwaard. Op deze middag ging de aandacht hier uit naar de waterveiligheid. Een belangrijk onderdeel bij waterveiligheid is het versterken van de dijken, zodat deze voldoende bescherming voor het achterliggende gebied blijven bieden.

De bestuurders kregen informatie over het bebouwingsbeleid op en rond dijken en uitleg over het lopende grote project ‘dijkversterking KIJK’ (Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard). Het hoogheemraadschap gaat hier over een afstand van 10 km de IJsseldijk van Krimpen aan den IJssel tot Gouderak grootschalig versterken. Aan dit stuk staan meer dan 750 woningen, diverse monumenten en er zijn veel bedrijven gevestigd. De uitvoeringswerkzaamheden van dijkversterking KIJK beginnen in 2023.

Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft op 9 oktober 2018 hiervoor het voorkeursalternatief (vka) vastgesteld. Het vka geeft aan op welke manier de dijk per dijkvak versterkt gaat worden. Het vka is in intensieve samenspraak met de bewoners en bedrijven langs de dijk, de gemeente Krimpen, de gemeente Krimpenerwaard, Rijkswaterstaat en betrokken of geïnteresseerde organisaties tot stand gekomen. Het hoogheemraadschap blijft gedurende het gehele project met de betrokkenen in gesprek. Nu is de fase van aanbesteding en vervolgens uitwerking van het vka naar een straks goed te keuren projectplan. Die intensieve interactie met bewoners of geïnteresseerde initiatieven van derden kwamen ook aan bod. Een van de bewoners gaf een presentatie vanuit het bewonersinitiatief rond de plannen voor het dijkvak nabij de veerpont in Gouderak, die in samenspraak tot een ander vka heeft geleid. Twee vertegenwoordigers van de Stichting 'Hollandsche IJssel altijd anders' gaven een presentatie van de mogelijkheden die zij zien om in combinatie met de dijkversterking meer recreatievoorzieningen te realiseren, in het bijzonder rond het zogenaamde Boeleterrein. N.a.v. beide presentatie zijn vragen gesteld en is over en weer gesproken. In de ontwikkeling van vka naar projectplan wordt met beide groepen en alle andere betrokken binnen het project doorgesproken.