Nieuwe maatregelen tegen uitbreiding blauwalg

Nieuwe maatregelen tegen uitbreiding blauwalg

Controleren blauwalg

Op verschillende plaatsen in de sloten in de Krimpenerwaard komt nog steeds blauwalg voor. We zien deze op sommige plekken nu wel afnemen. Het hoogheemraadschap zet nu ook nieuwe technieken in om de verspreiding van de blauwalg sneller en beter in beeld te krijgen.

Zo hebben we afgelopen week luchtfoto’s gemaakt vanuit een helikopter, de komende weken zetten we nog een drone in.
Daarnaast hebben we nu een apparaat waarmee onze collega’s zelf blauwalg in het water kunnen waarnemen.

Helikopterbeeld sloten Krimpenerwaard

Zo pakken we blauwalg aan

Om ervoor te zorgen dat blauwalg zich minder goed kan verspreiden laten we het water zoveel mogelijk langs andere watergangen stromen en proberen we de gebieden waar blauwalg zit zoveel mogelijk te isoleren. Op sommige plekken passen we het waterpeil aan, we laten schoon water in vanuit de Hollandsche IJssel om de polder mee op peil te houden.

Het waterschap houdt de waterkwaliteit continue in de gaten: we lopen veldinspecties, meten de waterkwaliteit en van sommige plekken laten we slootwater nader onderzoeken in het laboratorium.