Nieuwjaarstoespraak dijkgraaf: "Denk aan buiten als je binnen bent"

Nieuwjaarstoespraak dijkgraaf: "Denk aan buiten als je binnen bent"

Dijkgraaf Hans Oosters

Samen met de Rotterdamse wethouder Bert Wijbenga opende dijkgraaf Hans Oosters van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard de klimaattuin bij de entree van het kantoor aan de Maasboulevard.

Een gezamenlijk initiatief van bewonersorganisatie Stuisenburg, de gemeente Rotterdam en het hoogheemraadschap om het volledig betegelde pleintje om te toveren naar een water- en klimaatrobuust en luchtzuiverend stukje Rotterdam. De entree van het hoogheemraadschap is zowel een visitekaartje als een inspirerend voorbeeld.

Klimaattuin als inspiratie

“Deze klimaattuin laat zien dat iedereen door eenvoudige ingrepen zijn of haar tuin kan aanpassen aan de veranderende weersomstandigheden. Mensen vragen zich wellicht af of deze aanpassing geen ‘druppel op een gloeiende plaat’ is. Dat is het zeker niet. We willen laten zien dat het ons ernst is. Met deze klimaattuin willen wij iedereen inspireren, van bewoner tot ondernemer, van buurtvereniging tot gemeente, aldus dijkgraaf Hans Oosters.

Samen aan de slag

In zijn op de opening volgende nieuwjaarstoespraak benadrukte Hans Oosters dat deze investering geen luxe is, maar pure noodzaak om de veranderende klimaatomstandigheden voor te blijven. Ook in Rotterdam en omgeving neemt de schade en overlast door hoosbuien, hitte en langdurige droogte hand over hand toe. Bewoners en bedrijven rekenen op steun van de overheid bij het voorkomen van problemen. Op tijd oplossingen vinden in de ruimtelijke inrichting van onze stedelijke en landelijke gebieden helpen ons een deel van de opgelopen achterstand in te lopen. Dat kan echter niet alleen door het waterschap of de gemeente worden geregeld. Iedereen zal aan de slag moeten om samen snelheid te maken met het meer klimaatrobuust inrichten van onze woon- en leefomgeving. De grote opgave en de noodzaak om die gezamenlijk aan te pakken, verandert de rol en de positie van het waterschap. Het doet een appel op deskundigheid, gebiedskennis en het vermogen om samen te werken met gemeenten, provincie, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisatie.

Verbinden met buiten

De waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 bieden de uitgelezen kans om de urgentie en het belang van het waterschapswerk over het voetlicht te brengen. Voor een geslaagde wedloop om de veranderende klimaatomstandigheden goed voor te blijven, is een breed draagvlak nodig. Het technische en faciliterende waterschapswerk moet zich meer verbinden met de grote maatschappelijke opgaven van onze tijd. De wateropgaven bevinden zich buiten en worden dagelijks ervaren door mensen.

Maar ook de inspiratie en ideeën om tot een geslaagde aanpak te komen, vinden hun oorsprong steeds vaker in ons beheergebied en de daarin wonende en werkende mensen. Meer dan ooit is het nodig dat het hoogheemraadschap naar buiten treedt. De afgelopen jaren zijn al belangrijke stappen gezet om als organisatie “omgevingsbewust” te worden. Nu komt het er op aan om te werken aan de “omgevingsbereidheid” en de “omgevingsvaardigheid”. Het gaat niet allen om willen, maar ook om kunnen en doen.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard bestaat bijna 750 jaar. Deze lange en rijke geschiedenis biedt een solide basis om de grote nieuwe maatschappelijke vraagstukken succesvol te lijf te gaan, maar vormt geen garantie voor succes. Die garantie ligt in uw handen. In de handen van de bestuurders en medewerkers van nu.

De toekomst van het waterbeheer in de laagst gelegen en meest verstedelijkte delta van ons land begint vandaag. Ik wens u allen een inspirerend en succesvol 2019 toe!

Hans Oosters,
Dijkgraaf