Nieuwsoverzicht

Leerlingen presenteren onderzoek bodemdaling en toekomst Zuidplaspolder

Leerlingen van vwo3 en havo4 van het Libanon Lyceum hebben zich de afgelopen acht weken verdiept in de bodemdalingproblematiek in de Zuidplas. Leerlingen kregen de opdracht om het probleem van inklinking van de veenbodem te onderzoeken en een voorstel te doen voor een bestendige toekomst van de polder, rekening houdend met de huidige gebruikers in het gebied. Op 5 november presenteerden de leerlingen hun bevindingen aan het waterschap.

Leerlingen presenteren onderzoek bodemdaling en toekomst Zuidplaspolder