Nieuwsoverzicht

Blauwalg in centrale deel Krimpenerwaard

Met de start van het groeiseizoen zijn ook de eerste blauwalgen alweer aangetroffen in de Krimpenerwaard. In het centrale deel van de Krimpenerwaard zit blauwalg in het slootwater. Omdat bestrijden niet direct mogelijk is, zet het hoogheemraadschap in op het tegengaan van verspreiding. Dit gebeurt bijvoorbeeld door water vanuit de omliggende rivieren het gebied in te laten stromen. Door regelmatige metingen worden de ontwikkelingen in de gaten gehouden.

Blauwalg in centrale deel Krimpenerwaard

'Big Brown Data': ons waterschap werkt mee aan rioolwateronderzoek

Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bezocht vandaag een rioolwaterzuivering in Leiden. Aanleiding is de bestuursovereenkomst voor langjarig rioolwateronderzoek. Die maakt het mogelijk dat het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en daarnaast ook andere waterschappen en waterlaboratoria, kennisinstelling STOWA en het RIVM de komende vijf jaar het rioolwater nog intensiever onderzoeken op onder meer sporen van het coronavirus.

'Big Brown Data': ons waterschap werkt mee aan rioolwateronderzoek