Nóg meer energie uit afvalwater

Nóg meer energie uit afvalwater

Dijkgraaf Toon van der Klugt en hoogheemraad Agnes van Zoelen onthullen het bord

De bouw van Themista® is officieel gestart. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is het eerste waterschap dat gebruik maakt van deze innovatieve technologie. Bij de afvalwaterzuivering Kralingseveer komt een nieuwe installatie waarmee nog meer biogas, en dus energie, uit afvalwater gehaald kan worden.

In biomassa zoals afvalwaterzuiveringsslib zit energie. Vergisting van biomassa levert biogas op, maar de huidige methodiek van vergisting en biogasproductie is vaak niet optimaal. Themista® is een innovatieve technologie gericht op het verbeteren en optimaliseren van de slibgisting op afvalwaterzuiveringen. Ofwel: maximale vergisting van natte slibstroom uit afvalwater, meer biogas uit dezelfde slibstroom en minder restafval.

Met een Themista® proefinstallatie hebben we in 2016 aangetoond dat we op kleine schaal uit het slib van afvalwaterzuiveringsinstallatie Kralingseveer meer energie uit biomassa kunnen halen.

Duurzaam Waterschap

Themista® verhoogt de duurzame opwekking van energie op de afvalwaterzuivering met ca. 15% door een hogere biogasproductie. Daarnaast verlaagt het de CO2-uitstoot bij de zuivering met 700 ton per jaar waarvan 400 ton wordt bespaard omdat er minder vervoersbewegingen nodig zijn om het slib af te voeren. Hiermee draagt deze innovatie bij aan de duurzame doestellingen van het hoogheemraadschap.

Samenwerking

De realisatie van de praktijkinstallatie wordt uitgevoerd door Royal HaskoningDHV in opdracht van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, waarbij nauw samengewerkt is waterschap Zuiderzeeland en STOWA. Dit project wordt mede gefinancierd met een bijdrage van het financieringsinstrument LIFE van de Europese Unie en met Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken.