Nog meer onderzoeken voor dijkversterking KIJK

22 september 2022
We werken aan de dijkversterking Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) en doen daar veel onderzoeken voor.

Vanaf 26 september starten we met twee onderzoeken. Het eerste is een bodemonderzoek door het uitvoeren van sonderingen en daarnaast gaan we ook bijna 200 peilbuizen plaatsen om het grondwaterpeil te bestuderen.

Vanaf 26 september worden er 79 sonderingen gedaan. Met deze sonderingen bepalen we de hoogte van de zandlaag. 40 sonderingen komen in de weg en de rest in de teen (laagste punt naast de dijk) van de dijk of op inritten van bewoners. Als het op privéterrein is dan hebben bewoners daarover bericht per brief ontvangen. De sonderingen worden uitgevoerd door medewerkers van Inpijn Blokpoel uit Waddinxveen. De verwachting is dat deze 21 oktober gereed zijn.

Hoe worden sonderingen gedaan?

Een sondering geeft een goed beeld van de bodemopbouw en van de draagkracht van verschillende grondlagen. Bij het sonderen drukt de bodemonderzoeker een kegelvormige punt (de conus) in de grond tot soms wel 40 meter diep. Zo wordt in elke laag de weerstand gemeten die de conus ondervindt bij het wegdrukken van de laag. Aan de hand van de meetresultaten wordt bekend wat voor laag er zit, bijvoorbeeld klei, veen of zand. De sondering meet ook de zogenaamde 'indringweerstand' van de bodem. Na de uitvoering wordt het ontstane gat gedicht met zwelklei. De uitvoering van een sondering en het afdichten duurt ongeveer 1 tot 2 uur per keer.

Om de sondering te kunnen doen zijn speciale machines nodig. Het sonderen op de openbare weg gebeurt veelal met een sondeertruck. Deze truck voert de werkzaamheden uit met een ‘stationair’ draaiende motor. Het geluid is niet harder dan het geluid van een gewone vrachtwagen. Op slechter bereikbare locaties, maken de medewerkers van Inpijn Blokpoel gebruik van een minirups. De minirups verankert zich door middel van grondankers in de ondergrond. De sonderingsplekken worden ‘nagedrukt’. Dat betekent dat ze daardoor ook weer (water)dicht zijn.

Plaatsing peilbuizen

We hebben de peilbuizen nodig om het grondwaterpeil in en om de dijk te bestuderen. We willen namelijk nog meer inzicht in de grondwaterstanden. De grondwaterstand is nooit precies hetzelfde en is dan weer iets hoger en dan weer wat lager. Dat willen we goed bestuderen. Op plekken waar een damwand komt, plaatsen we daarom extra peilbuizen bij huizen. Daarmee kunnen we de gevolgen van de damwand beter bepalen, het ontwerp verder verbeteren en als het nodig is passende maatregelen nemen. We blijven daarom de grondwaterstand ongeveer 10 jaar controleren. Dat is tot ongeveer vijf jaar na afronding van de dijkversterking. Het plaatsen van de peilbuizen wordt ook gedaan door medewerkers van Inpijn Blokpoel uit Waddinxveen. De verwachting is dat deze begin november gereed zijn.

Hoe worden peilbuizen geplaatst?

Een peilbuis wordt in de grond aangebracht tot soms wel 20 meter diepte. Ze zijn ongeveer 10 centimeter breed en steken ongeveer 50 centimeter boven de grond uit. Als het kan installeren we de buizen met een kleine rupsmachine. Hoeft een buis niet al te diep geplaatst te worden, dan kunnen ze ook handmatig in de grond worden aangebracht.

Bereikbaarheid en verkeer

Om zoveel mogelijk overlast te voorkomen worden de werkzaamheden op de verharding buiten de spitstijden uitgevoerd (tussen 9.00 uur en 15.00 uur). De dijk blijft tijdens de onderzoeken toegankelijk voor verkeer. Er worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer veilig om de werkzaamheden heen te leiden. Het kan daardoor wel zijn dat er tijdelijk verkeershinder ontstaat.