Ondanks droogte nog voldoende zoetwater

11 mei 2022
Al weken regent het nauwelijks in Nederland. Het neerslagtekort valt in ons beheersgebied gelukkig nog mee.

Ook voeren de rivieren Nieuwe Maas, Hollandsche IJssel en Lek nu nog voldoende zoetwater aan. Dat water laten we de polders en het achterliggende gebied in stromen, om sloten en singels te vullen tot aan de bovenkant van het afgesproken waterpeil. Zo zorgen we voor voldoende water in ons gebied voor het geval de droogte lang aanhoudt.

Voldoende water in sloten, vaarten en plassen is belangrijk voor onder meer de stabiliteit van dijken en kades, voor de waterkwaliteit en voor het onderwaterleven. Ook bedrijven hebben water nodig. Landbouwbedrijven bijvoorbeeld gebruiken regenwater voor het besproeien van akkers en om vee van te laten drinken.

Goed voorbereid

In heel Schieland en de Krimpenerwaard zorgen we voor droge voeten en voor schoon en voldoende water. Het aanbod van water om het waterbeheer goed uit te kunnen voeren, houden we voortdurend en nauwlettend in de gaten. Nu, in deze droogteperiode, treffen we voorzorgsmaatregelen. Mocht de droogte aanhouden, dan zijn we goed voorbereid en startklaar voor bijvoorbeeld extra dijkinspecties als dat nodig is.