NRD bijeenkomst en informatie

NRD bijeenkomst en informatie

Bij dijkversterking KIJK zetten we nu de volgende stap op weg naar het definitieve ontwerp. Op 16 februari hielden we een online bijeenkomst om u te informeren over het opstarten van de MER-onderzoeken in deze fase, waarvoor een Notitie Reikwijdte en Detailniveau is opgesteld.

TERUGKIJKEN

U kunt hier de opname van de online bijeenkomst terugkijken:

DE NRD, en indienen van een zienswijze

In 2018 is het VKA (Voorkeursalternatief) vastgesteld dat voor elk dijkvak aangeeft op welke manier de dijk ter plaatse versterkt kan worden. In de Planuitwerkingsfase wordt dit VKA verder uitgewerkt in verschillende varianten. Daarbij worden ook de milieu-effecten van verschillende varianten onderzocht, die worden beschreven in een Milieueffectrapport (MER). De NRD, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, is het vertrekpunt voor het opstellen van het MER.

Per 3 februari 2021 is de NRD ter inzage gelegd. Dat gebeurt niet door HHSK zelf, maar door de Omgevingsdienst Midden Holland. Als u dat wilt, kunt u bij ODMH uw zienswijze op de NRD indienen. U vindt alle informatie daarover op deze pagina.

U kunt hier de NRD bekijken (pdf, 1.1 MB).

en hier een vereenvoudigde publieksversie van de NRD (pdf, 2.4 MB).

Programma 16 februari

U kunt hier de opname van de online informatiebijeenkomst terugkijken, met daarin de volgende onderdelen:

  • Start
  • Welkomstwoord portefeuillehouder Waterveiligheid en wegen Paul van den Eijnden
  • Stand van zaken KIJK
  • De NRD toegelicht
  • Pauze
  • Vraag en antwoord-sessie
  • Afsluiting

VRAGEN

Alle vooraf gestelde vragen én alle vragen die tijdens de bijeenkomst gesteld zijn in de chat worden op korte termijn op de website geplaatst, en van antwoord voorzien.

U kunt met vragen ook altijd contact opnemen met het Omgevingsteam KIJK via , of tijdens kantooruren telefonisch met Guido Verweij: 06 317 765 66 of Manon Otterloo: 06 500 34 964.