Ontwerp-peilbesluit polder Capelle aan den IJssel ter inzage

Ontwerp-peilbesluit polder Capelle aan den IJssel ter inzage

Polder Capelle aan den IJssel

Het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft een nieuw peilbesluit voor de polder Capelle aan den IJssel in ontwerp vastgesteld. Het ontwerp-peilbesluit ligt vanaf dinsdag 5 maart 2019 tot en met maandag 15 april 2019 ter inzage.

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over dit peilbesluit, dan worden deze mogelijk beantwoord in de veelgestelde vragen.

Door dit peilbesluit worden de waterstanden (het waterpeil) in de polder Capelle aan den IJssel bepaald en vastgesteld. Dit peilbesluit betreft de vaststelling van de praktijksituatie voor het gebied Middelwatering/Oostgaarde/’s-Gravenweggebied. Voor Capelle-West/’s-Gravenland blijven de praktijkpeilen gelijk, maar wordt het watersysteem robuuster gemaakt door het verwijderen van enkele stuwen.

Tijdens de inzageperiode kunt u uw reactie geven op het peilbesluit. Reacties richt u aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar info@hhsk.nl onder vermelding van ‘zienswijze peilbesluit polder Capelle’ of u kunt een brief sturen naar het postadres van het hoogheemraadschap. Denkt u hierbij om uw contactgegevens te vermelden?

Heeft u vragen over dit peilbesluit? Dan kunt u contact opnemen met Maarten Hogenkamp, via telefoonnummer 010 45 37 200.

meer informatie

De bekendmaking in het Waterschapsblad op overheid.nl.

In de toelichting (pdf, 2.3 MB) is beschreven wat de afwegingen zijn geweest voor dit peilbesluit.

Bekijk de peilbesluitkaart (pdf, 14.4 MB).

kaarten