Ontwerp projectplan deelgebied Den Hoek in te zien

12 januari 2023
Op 2 januari 2023 is het ontwerp projectplan Waterwet Programma Veenweiden Krimpenerwaard voor het deelgebied Den Hoek vastgesteld.

Hier ontwikkelen we zo’n 240 hectare natuur voor het Natuurnetwerk Nederland. Het plan kunt u nu inzien.

Toelichting

In het kader van het ontwikkelen van het Natuurnetwerk Nederland wordt zo’n 240 hectare natuur ontwikkeld in Den Hoek. Den Hoek maakt onderdeel uit van Programma Veenweiden Krimpenerwaard, waar ongeveer 2250 hectare natuur wordt ontwikkeld. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de gemeente Krimpenerwaard hebben samen zitting in de Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard die in opdracht van de provincie Zuid-Holland het programma aanstuurt.

Om de natuur te realiseren moet het waterpeil worden aangepast. Polder Den Hoek kent meerdere peilgebieden met een ander peil. In het gebied staan ‘kunstwerken’ zoals duikers, dammen, peilscheidingen, inlaten en stuwen, die het peil op het juiste niveau houden en het water door de sloten stuurt. Nu het waterpeil wordt aangepast, moeten ook de kunstwerken worden aangepast of nieuw aangelegd.

Waar en wanneer kunt u de stukken bekijken?

Van 10 januari 2023 tot en met 20 februari 2023 kunt u de stukken bekijken op ons kantoor, Maasboulevard 123 in Rotterdam. De stukken vindt u gedurende ook op Waterschapsblad 2023, 260 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Hoe kunt u reageren?

Van 10 januari 2023 tot en met 20 februari 2023 kunnen inwoners en belanghebbenden schriftelijk of mondeling reageren.

Een schriftelijke reactie moet worden gezonden aan het college van Schieland en de Krimpenerwaard, t.a.v. J. Fraterman, postbus 4059, 3006 AB Rotterdam o.v.v. ‘zienswijze’.

Als u mondeling wilt reageren, kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 010 45 37 200. Van uw mondelinge reactie wordt een verslag gemaakt.

Na 20 februari 2023 wordt een verslag van alle reacties gemaakt en onze reactie hierop. Wilt u uw persoonsgegevens niet in het verslag gemeld hebben, dan kunt u dit in uw reactie aangeven. Uw gegevens worden dan in het eindverslag weggelaten.

Heeft u vragen?

Voor vragen en/of meer informatie kunt u bellen met J. Fraterman, 06 552 20 585.