Ontwerp Projectplan Waterwet KIJK ter inzage

18 november 2022
Van 18 november tot en met 29 december 2022 liggen het Ontwerp Projectplan Waterwet (OPPW) en de bijbehorende hoofdvergunningen ter inzage.

In deze periode kan iedereen reageren op de stukken door een zienswijze in te dienen bij de provincie Zuid-Holland. In het OPPW staat beschreven hoe het ontwerp er op hoofdlijnen uit ziet en welke afwegingen daarbij zijn gemaakt. Om ervoor te zorgen dat de dijk het gebied ook in de toekomst kan blijven beschermen, moeten we hem versterken en verhogen.

Stukken bekijken

U kunt de stukken bekijken via www.hhsk.nl/plannenkijk. De documenten kunt u ook inzien bij: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Gemeente Krimpen aan den IJssel, Gemeente Krimpenerwaard, Omgevingsdienst Midden Holland en Provincie Zuid-Holland.