Op pad met Josien van Cappelle

31 augustus 2023
Na de laatste waterschapsverkiezingen zijn twee nieuwe bestuurders in het dagelijks bestuur gekomen Josien van Cappelle en Wim van Heemst (volgende ‘Op pad met…’).

We zoeken met Josien een bankje in de schaduw langs het water. We vinden een geschikt plekje aan het Boerengat. Josien is graag in de buurt van water. Zwemmen, varen en wandelen langs het water doet ze graag.

Meer genieten en er beter voor willen zorgen

“Het zal nu wel maar een keer per week worden, maar dan wandelen mijn man en ik wel 20 of 25 kilometer. Ja het liefst langs het water,” vertelt de nieuwe hoogheemraad Watersystemen. Josien vindt water heel belangrijk. Ze gelooft ook dat als mensen meer genieten van water, ze er beter voor willen zorgen. En dat is nodig. “We moeten de komende tijd volop inzetten op het verbeteren van de waterkwaliteit in ons gebied. Goede biodiversiteit en het zijn van een waterautoriteit, die punten vind ik heel belangrijk,” licht Josien toe. “We moeten het samen doen. Een goede relatie met de omgeving, samen met gemeenten, bedrijven en inwoners problemen oppakken en samen zorgen dat het verandert, is daarbij noodzaak. Ook bij de KRW, iedereen heeft daar een eigen rol in.”

Al jaren in de politiek

Josien is opgeleid als register-accountant, maar krijgt al snel door dat mensen haar meer zeggen dan cijfers. “Toen mijn jongste zoon twee jaar oud was, wilde ik naast mijn normale werk ook ’s avonds iets doen. Door een cursus raakte ik geïnteresseerd in politiek. Mijn eerste politieke ambitie was om in het waterschapsbestuur te gaan. Dat was nog in de tijd van het personenstelsel. De gemeenteraadsverkiezingen vonden een jaar eerder plaats en ik werd benaderd voor op de lijst. Toen kwam ik in de gemeenteraad van Capelle. Dat heb ik jaren met veel plezier gedaan. Ik ben ook wethouder geweest in die gemeente. Je kunt in een politieke rol echt iets voor mensen en je omgeving betekenen, dat vind ik heel bijzonder. Inmiddels zit ik vier jaar in het algemeen bestuur van het waterschap. Daardoor heb ik al veel gehoord over wat er allemaal speelt. Als dagelijks bestuurder is het veel intensiever en kun je meer sturen, zorgen dat zaken worden opgepakt,” vertelt Josien. Je kunt aan haar stem horen dat ze er zin heeft.

Al aardig thuis

Josien begint haar draai al aardig te vinden. De afgelopen weken heeft ze kennisgemaakt met veel medewerkers. “Het zijn bevlogen, inhoudelijke en aardige medewerkers. Ik vind de sfeer echt heel positief,” vertelt ze. Dit en het gegeven dat de watergerelateerde onderwerpen haar erg interesseren en aan het hart gaan, zorgt ervoor dat Josien zich al aardig thuis voelt in deze korte tijd.

Waterutopia

Desgevraagd vertelt Josien wat haar waterutopia is: “We leven in roerige en complexe tijden, met grote maatschappelijke opgaven zoals het woningtekort, de klimaatverandering met opwarmende steden en de hoosbuien en ook de opgave voor het landelijk gebied. Water speelt bij al die opgaven een cruciale rol. En als waterschap kunnen wij ervoor zorgen dat de stem van het water ook wordt gehoord en dat iedereen de waarde van schoon en gezond water kent. In mijn waterutopia is het daardoor ook in de toekomst goed en groen wonen en werken in ons gebied waarbij iedereen kan genieten van het water.”