Op pad met Marco Weijland

20 mei 2022
Als geboren en getogen Zeeuw is de aantrekkingskracht van het water bij technisch manager Marco Weijland altijd groot geweest.

Hij is opgegroeid in Vlissingen en studeerde civiele techniek/waterbouwkunde aan de TU Delft. Daarna ging hij aan de slag als 'waterschapper' en heeft hij van water ook zijn werk gemaakt.

Marco werkt inmiddels al bijna twaalf jaar bij het hoogheemraadschap. Hij is ooit begonnen als projectleider regionale waterkeringen. “Ik heb de kades verhoogd in Moerkapelle, Bleijswijk en Zevenhuizen en deed deze projecten van A tot Z. Het werk was heel divers, ik werkte samen met veel mensen en was veel buiten.”

“Ik heb de kans met beide handen gegrepen”

Maar dat was niet Marco’s eerste kennismaking met het hoogheemraadschap. Hij heeft zijn afstudeerproject bij het hoogheemraadschap gedaan, en dat was voor een van de 41 dijkvakken in het project waar hij nu technisch manager van is. “Ik heb tijdens mijn afstuderen een van de alternatieven voor het ontwerp van een dijk onderzocht. Ik had gelijk de smaak te pakken. Ik vond het toen al een ontzettend mooi en interessant project om aan te werken. Toen de kans kwam om weer aan dit project te werken, heb ik de kans met beide handen gegrepen. ”

En zo werkt Marco sinds 2017 als technisch manager aan het grootste project van het hoogheemraadschap: de dijkversterking Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK). “Als technisch manager ben ik, niet geheel verrassend, verantwoordelijk voor het technisch ontwerp en de afwegingen die gemaakt worden. Maar er komt nog veel meer bij kijken. Ik stuur bijvoorbeeld het technisch team aan waarin we samen werken aan een goed ontwerp en de risico’s controleren. En we zorgen ervoor dat de dijk na de versterking ook goed beheerd kan worden.”

De KIJK-dijk vind je langs de Hollandsche IJssel. Hij loopt van Krimpen aan den IJssel tot en met Gouderak. Deze dijk moet over een lengte van 10,5 km versterkt worden.

Bij het Bonte Varken

Ik sta met Marco dan ook op de IJsseldijk Noord in Ouderkerk aan den IJssel, iets voorbij Het Bonte Varken. Een mooie plek met schitterend uitzicht over de Hollandsche IJssel. De locatie blijkt al snel niet toevallig door Marco uitgekozen te zijn. Marco en zijn team zijn druk bezig met het ontwerp van de dijk en ook aan deze plek is veel aandacht besteed. “We hebben zorgvuldige afwegingen gemaakt om de dijk goed te versterken, maar ook om de wensen van de omgeving in te passen. En dat is gelukt. Met ons ontwerp verbeteren we ook de verkeersveiligheid. In de toekomst verdwijnt bijvoorbeeld de vangrail, maken we meer ruimte bovenop de dijken komt er een laag muurtje voor terug maar wel op veilige afstand. Je ziet hier daarnaast ook een aantal waterspanningsmeters die we voor de dijkversterking hebben laten plaatsen. We meten en monitoren daarmee de waterdruk continu. De waterdruk heeft namelijk invloed op de sterkte van de dijk. Daarom meten we nu, dus voor de dijkversterking, maar ook tijdens de werkzaamheden en tot een jaar na de dijkversterking. Als we klaar zijn, dan heeft de dijk een constructie die 100 jaar mee gaat. De constructie hoeft dan niet vervangen te worden, maar kan wel aan de bovenkant aangepast worden. Dat is daarom een adaptieve oplossing. Duurzaamheid is ook belangrijk in dit project en waar ik mij mee bezig houd. We bewaken dan ook dat dit terug komt in het project. Zo kijken we bijvoorbeeld ook of de uitvoering duurzaam(er) gedaan kan worden.”

Duurzaam leven

Voor het hoogheemraadschap is duurzaamheid belangrijk. We hebben al jaren een ambitieus klimaat- en energiebeleid en we doen actief mee aan de uitvoering van het Klimaatakkoord. Bij zijn projecten kijkt Marco naar duurzame oplossingen en of dat het mogelijk is om een werk duurzaam te (laten) maken. “Duurzaamheid heeft altijd mijn interesse gehad, zowel op het werk als ook privé. Wij vinden het ook als gezin belangrijk om ons steentje bij te dragen… Of eigenlijk een steentje af te voeren. We hebben bewust stenen uit de tuin gehaald om deze te vergroenen. Ook hebben we een groen dak en zonnepanelen en zijn we aan het kijken voor een warmtepomp. We maken samen bewust keuzes om dingen duurzamer te doen. Zo stappen we ook graag op de fiets in plaats van dat we de auto pakken.”

Veiligheid als rode draad

Behalve duurzaamheid loopt ook veiligheid als een rode draad door Marco’s werkzame leven en projecten: “Bij alle projecten waar ik aan werk speelt veiligheid een belangrijke rol. En dan bedoel ik niet alleen de waterveiligheid, waarbij we het land beschermen met stevige dijken. Want dat is natuurlijk het doel van een dijkversterking. Maar meer het veilig werken door projectmedewerkers. Ze moeten de juiste middelen gebruiken om zichzelf te beschermen. Ook moet het tijdens de voorbereidingen en de werkzaamheden veilig zijn voor het verkeer en voor de omgeving. Daarin doen we geen concessies. Ik zorg voor die bewustwording binnen het projectteam en zorg ervoor dat het altijd prioriteit heeft. We werken dan ook volgens WAVE, oftewel: Wees Alert! Veiligheid Eerst!”. Dat is de invloed van een aannemer en daar leer ik veel van.

Een dijkversterking is een lang traject

Marco werkt al 7 jaar aan de dijkversterking, maar deze is nog lang niet klaar. “Een dijkversterking is een lang traject. Gemiddeld duurt het ongeveer 10 jaar vanaf de verkenning, totdat we klaar zijn, maar KIJK is geen gemiddelde dijkversterking Onderweg komen we voor diverse uitdagingen te staan, maar we vinden ook mooie oplossingen. Bij KIJK hebben we bijvoorbeeld intensief samen gewerkt met Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat gaat de stormvloedkering Hollandse IJsselkering zo verbeteren, dat wij de dijk minder hoeven te versterken en veel meer aan de wensen van bewoners tegemoet kunnen komen. Daar ben ik enorm trots op. We gaan nu verder met het steeds meer in detail uitwerken van de dijkversterking. De schop gaat naar verwachting in 2024 in de grond.”

Vrijheid bij het hoogheemraadschap

Marco heeft het enorm naar zijn zin. Het werk is divers en blijft uitdagend. “Het hoogheemraadschap is een relatief kleine en laagdrempelige organisatie om bij te werken. Je krijgt enorme vrijheid om je werk en dagen zelf in te delen en je krijgt waardering voor wat je doet. Ook krijg je kansen om jezelf te ontwikkelen. Dat kan je aan mijn carrière ook wel zien. Hierdoor ben je vanzelf ook bereid om zo nodig ook buiten kantooruren paraat te staan of werkzaamheden te verrichten. Ik ben dan ook enorm trots op onze organisatie en mijn collega’s. Het hoogheemraadschap bestaat volgend jaar 750 jaar en we zijn nog steeds nodig. En dat vertel ik mensen ook: de klimaatrapporten tonen aan dat het waterschap harder nodig is dan ooit.”