Openbare zitting van het centraal stembureau

22 maart 2023
Het centraal stembureau stelt in een openbare zitting op donderdag 23 maart 2023 de uitslag van de verkiezing definitief vast.

Het centraal stembureau stelt in een openbare zitting op donderdag 23 maart 2023 in het kantoor van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard te Rotterdam ingevolge artikel P20 van de Kieswet de uitslag van de verkiezing definitief vast. Deze zitting vangt aan om 11.00 uur. Het proces-verbaal van de zitting wordt openbaar gemaakt op de website van het hoogheemraadschap: www.schielandendekrimpenerwaard.nl. Het proces-verbaal van de zitting wordt eveneens ter inzage gelegd bij het centraal stembureau.