Opening gemaal Achterbroek

6 december 2023
Op vrijdag 1 december is gemaal Achterbroek in Berkenwoude officieel geopend na volledig vernieuwd te zijn.

Na een kort koffiemoment bij IJsclub Nooit Gedacht (om op te warmen) wandelden alle genodigden samen naar gemaal Achterbroek. Hier heette hoogheemraad Josien van Cappelle iedereen welkom. "Van het natte en gure weer van de afgelopen periode is vandaag gelukkig niks te merken." zei ze.

Droge voeten door molens

Tijdens haar openingsverhaal stond hoogheemraad van Cappelle stil bij het verleden van de polders in het gebied. "In vroegere tijden werden de polders drooggehouden door molens. Ook de polder Achterbroek had een eigen molen waardoor het water via de molens van polder Stolwijk naar de Hollandsche IJssel gebracht werd. Dit zorgde voor droge voeten in het gebied." Tegenwoordig maakt het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gebruik van gemalen.

Duurzaam, krachtig en toekomstbestendig gemaal

Het vorige gemaal was flink verouderd waardoor het vervangen moest worden. Maar ook de plannen voor ontwikkeling van NNN-natuurgebied (Natuurnetwerk Nederland) en duurzame landbouw door het programma Veenweiden Krimpenerwaard zorgden ervoor dat een nieuw gemaal nodig was. Gemaal Achterbroek bemaalt 40m3 per minuut en heeft ook een visvriendelijke buisvijzel en vistrap. Hierdoor kunnen vissen veilig heen en weer zwemmen. Daarnaast draagt het nieuwe gemaal bij aan onze duurzaamheidsambitie door het gebruik van zonnepanelen.

Twee bruggen in 6 weken

Ook was er aandacht voor de twee nieuwgebouwde bruggen in de Schaapjeszijde in Berkenwoude. "Normaal gesproken duurt het bouwen van 1 brug 5 weken.", zei hoogheemraad van Cappelle. De bruggen in de Schaapjeszijde werden dit jaar allebei in een recordtempo van 6 weken opgeleverd. De bouw van de twee bruggen in de Schaapjeszijde zorgen voor de scheiding van landbouw- en natuurwater wat weer bijdraagt aan de waterkwaliteit in het gebied.

Samenwerking en inzet

Er is veel gebeurd in het gebied en "...dat bracht ook overlast met zich mee.", zei hoogheemraad van Cappelle. Zij bedankte aansluitend hierop de families uit de omgeving voor hun medewerking. Samen met de projectleider overhandigde zij hun een mooie bos bloemen. De aannemer en ingenieursbureau ontvingen een dankwoord voor hun begeleiding, afstemming met de omwonenden en flinke inzet tijdens het project.

Gemaal van de toekomst!

Hoogheemraad van Cappelle sloot de opening af door het gemaal met één druk op de knop te starten. Hiermee verklaarde zij het nieuwe gemaal Achterbroek officieel geopend. Het nieuwe gemaal Achterbroek is klaar voor de toekomst, duurzaam èn visvriendelijk en kan weer jaren vooruit.