Overstromingsoefening Randstad

9 juni 2023
Op 24 en 25 mei deden we mee aan overstromingsoefeningen met waterschappen, Rijkswaterstaat, zeven veiligheidsregio’s en Defensie.

Met dit soort oefeningen willen we het aantal slachtoffers en de schade bij een overstroming van de Randstad zo veel mogelijk te beperken. Als bijvoorbeeld de Lekdijk doorbreekt, overstroomt een groot deel van de Randstad.

Als de Lekdijk bij extreem hoge waterstanden doorbreekt, stroomt er zo veel water met zo’n kracht en snelheid de Randstad in, dat de gevolgen verschrikkelijk zijn. In de oefening was sprake van hogere waterstanden dan in 1995, toen een deel van het Rivierengebied werd geëvacueerd, wat leidde tot verschillende ernstige schades aan de Lekdijk. De SCOR (Samenwerking Crisisbeheersing Overstromingen Randstad) moet het aantal slachtoffers en de schade bij een overstroming van de Randstad zo veel mogelijk beperken.

Wat als er echt een dijk doorbreekt?

Op 24 mei kwamen alle calamiteiten leiders van de waterschappen in de Randstad op bezoek bij waterschap De Stichtse Rijnlanden voor een bovenregionale crisisvergadering. Leiders van de hoogheemraadschappen van Delfland, De Stichtse Rijnlanden, Rijnland, Schieland en de Krimpenerwaard en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht waren hierbij aanwezig. In deze vergadering bogen zij zich over de vraag of ze de sterkte van de dijken nog konden garanderen, of er mogelijkheden zijn om de druk op de Lekdijk te verminderen en hoe schaarse middelen verdeeld konden worden over de waterschappen.

Uit voorzorg evacueren?

Op donderdag 25 mei kwamen de dijkgraven van de SCOR-waterschappen op bezoek, zij stonden voor dezelfde dilemma’s als de operationeel leiders. De input vanuit het bestuurlijk overleg tussen de dijkgraven ging mee naar het interregionale beleidsteam bij de Veiligheidsregio Utrecht. In dit team ging het voornamelijk over de vraag: gaan we (delen van) het bedreigde gebied uit voorzorg evacueren?

Vaker oefenen

De oefening wordt door SCOR zorgvuldig geëvalueerd, maar een paar conclusies kunnen op voorhand getrokken worden. De oefening was zeer nuttig. Het gebeurt niet vaak dat er op dit bovenregionale niveau geoefend wordt. We willen dit vaker gaan doen om nog beter voorbereid te zijn voor de toekomst.