PFAS in water in heel Schieland en de Krimpenerwaard

5 oktober 2023
In ons werkgebied zitten vrijwel overal PFAS-stoffen in het water.

Dit blijkt uit onderzoek dat we onlangs hebben uitgevoerd vanwege de algehele zorgen rondom deze schadelijke stoffen.

PFAS is een verzamelnaam voor duizenden verschillende chemische stoffen, die worden gebruikt in bijvoorbeeld regenkleding, pannen, verf en cosmetica. Bij productie en gebruik komen die stoffen via afvalstromen terecht in het milieu. Dat is zorgelijk omdat PFAS-stoffen niet of nauwelijks afbreken.

Screening op 32 PFAS-stoffen

In Schieland en de Krimpenerwaard hebben we 26 grote wateren en officiële zwemlocaties onderzocht op de aanwezigheid van 32 verschillende PFAS-stoffen. Uit deze screening blijkt dat PFAS overal in ons werkgebied voorkomen. Op de locatie met de minste PFAS zijn 15 van de 32 gemeten stoffen aangetroffen en op de locatie met de meeste PFAS 20 van de 32 stoffen.

Meer PFAS bij inlaatpunten

Om in ons hele werkgebied de waterstand op de juiste hoogte te kunnen houden, laten we op verschillende locaties water ons gebied in. Verhoogde concentraties PFAS komen vooral voor op plekken waar water wordt ingelaten.

Zwemwater

Volgens de onderzoeksresultaten vormt de aanwezigheid van PFAS geen risico voor zwemmers. De hoeveelheden PFAS die bij de screening zijn gemeten, liggen ruim onder de tot op heden gebruikte risicogrenswaarde voor zwemmers, zoals bepaald door het RIVM.

Eten van vis

Van diverse PFAS-stoffen komen de gemeten concentraties boven de risicogrenswaarde uit, die het RIVM heeft aanbevolen voor het levenslang dagelijks veilig kunnen eten van vis en schaaldieren. Wat hierbij een rol speelt, is dat PFAS-stoffen ophopen in het weefsel van organismen (levende wezens). Door deze stapeling neemt de hoeveelheid schadelijke stoffen hoger in de voedselketen toe, omdat dieren planten en andere diertjes eten waarin PFAS zitten.

Betrokken instanties hebben we geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar de aanwezigheid van PFAS in Schieland en de Krimpenerwaard.

Aanpak bij de bron

PFAS horen niet thuis in grond- en oppervlaktewater en in de bronnen voor drinkwater. De stoffen zijn schadelijk en breken niet of nauwelijks af, waardoor ze zeer lang aanwezig blijven in het milieu. Wij steunen met de Unie van Waterschappen en de hele watersector het voorstel, om zo snel mogelijk de productie en het gebruik van PFAS volledig te verbieden.