Regels ontwikkeld voor bouw van woningen die gevolgen van klimaatverandering aankunnen

28 november 2022
We hebben met elkaar regels bepaald voor ‘klimaatadaptieve’ nieuwbouw.

Verschillende organisaties in Zuid-Holland, waaronder het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, hebben met elkaar regels bepaald voor ‘klimaatadaptieve’ nieuwbouw. Dit zijn regels voor de bouw van woningen die gevolgen van klimaatverandering aankunnen. Door klimaatverandering krijgen we steeds meer te maken met wateroverlast, hittestress, droogte en bodemdaling. De regels beschrijven hoe we rekening moeten houden met deze veranderingen bij het bouwen van nieuwe woningen.

Meer rekening houden betekent bijvoorbeeld dat er bij de bouw meer ruimte moet worden gemaakt voor het opvangen en vasthouden van water. Ook moet meer ruimte worden gemaakt voor groen en moet beter gekeken worden naar de eigenschappen van de ondergrond bij bouwen. De regels zijn te vinden op www.bouwadaptief.nl. Op deze website staan ook veel voorbeelden van klimaatadaptief bouwen.

Landelijke maatlat

De nieuwe regels zijn geschreven door verschillende bouwbedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties die met elkaar samenwerken. Ook het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard werkte hier aan mee en ondertekende in 2018 het ‘Convenant Klimaatadaptief Bouwen’. In het Convenant staan wensen en doelen over klimaatadaptief bouwen beschreven. De partners kijken niet alleen naar nieuwbouw, maar ook naar bestaande bouw.

Landelijk worden ook afspraken gemaakt over klimaatadaptief bouwen. Dit heet de ‘landelijke maatlat voor klimaatadaptief bouwen’. Ook hierin staat beschreven wat klimaatadaptief bouwen is en wat dit in de praktijk inhoudt voor overheden en organisaties die bouwen en gebieden ontwikkelen. De nu ontwikkelde standaard vanuit de Zuid-Hollandse partijen wordt hierin opgenomen.

Niet alleen klimaatadaptief, maar ook toekomstbestendig bouwen

Nu de regels klaar zijn, stopt de samenwerking van de besturen onder de naam ‘convenant klimaatadaptief bouwen’. De focus ligt nu op het vaker toepassen van de regels in de praktijk. Ook andere duurzaamheidsthema’s krijgen hierin een steeds grotere rol, zoals natuurinclusief, energieneutraal en circulair bouwen.