Rotterdam architectuurmaand? Check ons gemaal Boezemsingel!

22 juni 2023
In de Rotterdamse wijk Crooswijk staat gemaal Boezemsingel. Dit gebouw wordt in de volksmond nog steeds het vuilvishuisje genoemd.

Vroeger werd hier namelijk vuil uit het water van de singel gevist. Het rijksmonument uit 1890 vormt het zichtbare eindpunt van het 19e-eeuwse Waterproject Rotterdam, het singelplan van stadsarchitect Rose en landschapsarchitect Zocher.

Voor het Waterproject Rotterdam werden destijds meerdere singels aangelegd voor schoner water en een betere doorstroming van water in de stad. Het gebouw ‘het vuilvishuisje’ is tegenwoordig in gebruik als gemaal. Daarmee pompen we water naar de Rotte als het water in de Boezemsingel en de Crooswijksesingel hoog staat.

Ruimte voor water en groen

In de stad zijn singels goede plekken om water op te vangen en te bergen als het veel of hard regent. Singels vormen ook een fijne plek voor allerlei waterdieren en -planten. En veel bewoners zijn blij met water en groen in hun buurt.

Singelplan Rose en Zocher

In 1842 ontwierp stadsarchitect W.N. Rose een systeem van vijf singels. De aanleg ging helaas niet door vanwege de hoge kosten. Pas toen in 1848 een zware cholera-epidemie uitbrak en vijf jaar later weer één, werd Rose gevraagd om met een aangepast plan te komen. Dat singelplan is in 1854 goedgekeurd en uitgevoerd met singels in Engelse landschapsstijl, naar ontwerp van landschapsarchitect J.D. Zocher.