Samen aan de slag om de Randstad te beschermen tegen overstromingen

Samen aan de slag om de Randstad te beschermen tegen overstromingen

Maasboulevard Rotterdam

Wat te doen als het water vanuit de Noordzee of vanuit de rivieren ons bedreigt en de Randstad overstroomt? Wat als de dijken breken? Wat als een hacker onze dijk probeert te beïnvloeden? Deze vragen stonden centraal tijdens het symposium ‘Als de Randstad overstroomt, bestuurders aan het roer’ op 4 april 2019.

Ons klimaat verandert. De zeespiegel stijgt en steeds vaker is er extreme neerslag met wateroverlast tot gevolg. Dat betekent dat we voorbereid moeten zijn op een eventuele watercrisis. We wonen in en werken aan de best beveiligde delta van de wereld. Maar een sterke kust en stevige dijken zijn slechts een deel van het verhaal. Onze waterwerken kunnen ook te maken krijgen met cyberaanvallen. Daarom is het goed dat we dit onderwerp met elkaar bespreken, regionale bestuurders, vertegenwoordigers van energiecentrales, waterbedrijven en luchthavens.

Bij een watercrisis staan bestuurders samen aan het roer. Samenwerking over regiogrenzen heen is dan cruciaal om mensenlevens te redden. Het is ontzettend belangrijk is dat alle partijen elkaar bij een eventuele crisis goed weten te vinden.

Het symposium is onderdeel van de continue voorbereiding op de coördinatie van een (dreigende) overstroming en het beperken van de gevolgen van een overstroming. Het symposium werd op een symbolische wijze afgesloten met de ondertekening van een intentieverklaring op een grote kaart van de Randstad. Door alle betrokken partners werden hiermee de belangrijkste conclusies van het symposium onderstreept.