Samen de buitenruimte mooi onderhouden

Samen de buitenruimte mooi onderhouden

Voorweg Zoetermeer

Samenwerken aan een mooie buitenruimte voor bewoners en de natuur. Dat is de insteek van de nieuwe onderhoudsovereenkomsten die het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de gemeente Zoetermeer zijn aangegaan met groenbedrijf M. van der Spek en de Vermeulen Groep.

De partijen ondertekenden woensdag 20 februari een vierjarencontract voor het onderhouden en schoonhouden van water, wegen en groen in de Zoetermeerse wijken Rokkeveen en Oosterheem.

Het waterschap en de gemeente willen het onderhoud beter laten aansluiten op de wensen van de inwoners en gebruikers van de buitenruimte. De aannemers die de komende vier jaar al het water- en groenonderhoud in Rokkeveen en Oosterheem gaan doen, nemen ook de communicatie met de wijkbewoners op zich. Zij gaan onder andere na wat de ideeën en wensen van de bewoners zijn en handelen ook eventuele vragen en klachten af. Het onderhoudscontract met de aannemers biedt beide uitvoerders de ruimte om de komende jaren de wijkbewoners actiever te betrekken bij het onderhoud en aan de slag te gaan met participatieprojecten.

EFFICIËNT EN DUURZAAM

Door het onderhoud van water en aangrenzend groen te combineren en in één hand te houden, kan efficiënter en effectiever gewerkt worden. De aanpak draagt ook bij aan het verbeteren van de natuurwaarde en is duurzaam, doordat onder andere minder verkeersbewegingen nodig zijn en vrijkomende materialen lokaal verwerkt kunnen worden.