Schadelijke planten en dieren bestrijden

23 juni 2023
In en langs het water leven veel dieren en planten die er van nature niet voorkomen. Meestal is dit geen probleem. Maar een aantal soorten is schadelijk.

Zij maken bijvoorbeeld dijken en oevers minder stevig en veilig, ze verdringen oorspronkelijke planten en dieren, of ze bemoeilijken de doorstroom van het water.

Om schade tegen te gaan, bestrijden wij sommige planten en dieren. Daarvoor werken we samen met andere beheerders van water en groen. Voor het bestrijden van planten en dieren die overlast en schade veroorzaken, gelden Europese wetten en regels.

Geen exoot in de sloot

Ook u kunt meehelpen om overlast en schade van plaagplanten en -dieren te beperken. Om te beginnen door bijvoorbeeld geen planten en dieren uit een tuinvijver of een aquarium in de sloot te laten. Het teveel aan groen in een tuinvijver of aquarium kunt u het beste weggooien bij uw restafval.

Melding maken

Ziet u exotische dieren of (water)planten die niet thuishoren in of langs sloten, singels, vijvers en plassen? Geef de locatie dan aan ons door via het meldingsformulier of telefonisch via 010 4537200. Plaagplanten, zoals duizendknoop, reuzenbalsemien, waterteunisbloem, parelvederkruid, watercrassula en grote waternavel halen wij zo snel mogelijk weg en we voeren het maaisel af. Zo voorkomen we problemen en houden we de kosten voor bestrijden laag.

Ziet u een muskusrat of beverrat? Geef dit dan online door aan Muskusrattenbestrijding Nederland.

Opmars van Amerikaanse rivierkreeften

In ons gebied komen veel Amerikaanse rivierkreeften voor. Ze zorgen voor flinke overlast en schade aan (landbouw)grond, oevers en achteruitgang van waterkwaliteit en biodiversiteit. Sinds 2021 voeren wij een meerjarig onderzoek uit naar de mogelijkheden, effectiviteit en haalbaarheid van het intensief wegvangen van de kreeften. De aanpak van uitheemse rivierkreeften is een verantwoordelijkheid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.