Sloop oude Snelle Sluis in Moordrecht begint

Sloop oude Snelle Sluis in Moordrecht begint

Oude Snelle Sluis

Op 4 maart 2019 beginnen de werkzaamheden voor de sloop van de oude Snelle Sluis in Moordrecht. De afgelopen periode is de aannemer druk bezig geweest met de voorbereidingen om het werk zo goed mogelijk te laten verlopen. De werkzaamheden vinden grotendeels plaats vanaf het water en duren tot half mei.

Na de werkzaamheden aan de sluis worden de oevers aan weerskanten van het water aangevuld en afgewerkt. Het vaarverkeer kan na de start van het vaarseizoen de werkzaamheden passeren.

Waarom wordt de oude snelle sluis gesloopt?

De sluis heeft sinds de bouw van de nieuwe Snelle sluis in 1987 geen waterstaatkundige functie meer. Door de slechte staat van de restanten van de sluis komt de veiligheid in het geding.