Sluis Zevenhuizer Verlaat vanaf 13 juni twee weken dicht

20 mei 2022
De historische sluis Zevenhuizer Verlaat in het Rottemerengebied moet worden opgeknapt. Om goed te kunnen bepalen welke herstelwerkzaamheden nodig zijn, wordt de sluis onderzocht.

De sluis is vanaf maandag 13 juni twee weken dicht voor vaarverkeer. Wandelaars en fietsers kunnen tussen donderdag 9 juni en maandag 27 juni geen gebruik maken van het wandelpad grenzend aan de sluis. Botenverhuur Van Vliet blijft bereikbaar via de hoofdingang (naast de jachthaven). Vanwege de werkplanning is in overleg met alle betrokkenen dit moment, dus vóór de vaarpiek tijdens de zomermaanden, gekozen.

De grondige controle van de sluis is nodig om een goed plan te kunnen opstellen. Dit plan maakt het hoogheemraadschap samen met een ingenieursbureau. Voor de controle in juni heeft eerder al een onderwatercontrole plaatsgevonden. De gegevens hiervan worden gebruikt om het plan te verfijnen.

Opknappen van de sluis

Behalve de sluis opknappen, onderzoekt het hoogheemraadschap in hoeverre de bediening van de sluis deels kan worden geautomatiseerd. Ook komt er voor vissen een betere verbinding tussen de Hennipsloot en de Rotte, zodat zij veilig heen en weer kunnen zwemmen.

Sluis met veel functies

Het Zevenhuizer Verlaat is een rijksmonument uit 1740 en ligt in de boezemkade van de Rotte. Het is een schutsluis met puntdeuren. De sluis zorgt voor de verbinding tussen de Rottemeren (een meter onder NAP) en Hennipsloot (2,15 meter onder NAP) en is onderdeel van de (recreatie)vaarroute van de Hollandsche IJssel via de Ringvaart en de Rotte naar de Schie.

De sluis is onderdeel van een zogeheten regionale waterkering. Dit betekent dat de sluis water tegenhoudt dat anders de polder instroomt. Het is ook een zogeheten peilregulerende sluis. Dit betekent dat we het waterpeil in de Hennipsloot en polder kunnen reguleren met behulp van de sluis.

Verbeteren vaarverbinding Rotte-Hollandsche IJssel

Provincie Zuid-Holland, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Recreatieschap Rottemeren en de gemeente Zuidplas werken samen aan de verbetering van de vaarroute Rotte-Hollandsche IJssel door de Hennipsloot en Ringvaart. De gemeente Zuidplas gaat onder andere de bedieningstijden van de bruggen en sluizen verruimen. Het Recreatieschap Rottemeren en de gemeente Zuidplas zorgen voor steigers, informatiepanelen en passeerplekken. Het hoogheemraadschap knapt de sluis Zevenhuizer Verlaat op en baggert de Hennipsloot zodat deze goed bevaarbaar blijft. Deze verbeteringen dragen bij aan de doelen van de provincie om het recreatieve, regionale vaarnetwerk te versterken. Daarom ontvangen meerdere deelprojecten binnen de samenwerking een vergoeding van de provincie.