Start van het project Doorvoerroute Krimpenerwaard

1 juli 2022
Op 1 juni 2022 organiseerden we vanuit Schieland en de Krimpenerwaard, samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland, een informatieavond over de Doorvoerroute Krimpenerwaard.

In het dorpshuis De Zwaan van Berkenwoude hebben we ongeveer 30 belanghebbenden vanuit het gebied verteld over de noodzaak van de Doorvoerroute Krimpenerwaard. De avond zijn we gestart met een korte informatiefilm over het project.

Informatiefilm doorvoerrute krimpenerwaard

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

Na de presentatie zijn we in groepen uiteengegaan en hebben we, met grote kaarten, eerste knelpunten en aandachtspunten opgehaald. De aanwezigen stelden terecht kritische vragen, maar toonden ook begrip voor de nut en de noodzaak van de toekomstige werkzaamheden. Vragen die aan de orde kwamen waren onder andere:

  • Waar zitten de knelpunten?
  • Waar gaat wat gebeuren?
  • Is het mogelijk om niet één sloot maar meerdere sloten te gebruiken om het water door te voeren?
  • We hebben last van wegspoelen van perceelkanten, is het mogelijk om eventuele verbreding te combineren met de aanleg van een natuurvriendelijke oever?

Daarnaast is waardevolle informatie met ons gedeeld. Informatie die we zeker meenemen en meewegen in de voorbereiding en uitvoering van het project.

Waarom een doorvoerroute?

Door de klimaatverandering komen in het voorjaar en de zomer vaker perioden voor waarin het niet of nauwelijks regent. Als zo'n droge periode lang duurt, leidt dat tot problemen. Dat zie je ook in West-Nederland waar men voldoende zoet water nodig heeft. Een groot deel van het zoetwater voor West-Nederland wordt aangevoerd door het boezemgemaal in Gouda (een gemaal is een gebouw dat gebruikt wordt om de stand van het water te regelen in een bepaald gebied). Dit water komt uit de Hollandsche IJssel, die via de Nieuwe Waterweg in open verbinding staat met de zee. Tijdens extreme droogte neemt de aanvoer van zoetwater vanaf de grote rivieren flink af. Tegelijkertijd komt het zoute water uit de zee wanneer het vloed is verder de rivieren op. Het zoutere water bereikt dan zelfs de gemalen in Moordrecht en Gouda. Dit te zoute water kan natuurlijk niet worden in gelaten.

Om te zorgen dat de gebruikers in Schieland en Rijnland in de toekomst zekerder zijn van voldoende zoet water hebben we de Doorvoerroute Krimpenerwaard nodig. Op die manier kunnen we zorgen dat we extra water vanuit het oosten naar West-Nederland krijgen. Dit willen we bereiken door het water uit de Lek via de bestaande sloten, gemalen en inlaten in het gebied van de Krimpenerwaard te laten stromen. Hiervoor willen we de bestaande sloten, inlaten, duikers (buizen, van bijvoorbeeld beton of metaal, die onder een weg door sloten met elkaar verbinden) en bruggen versterken voor doorvoer van meer zoet water. Er zijn verschillende maatregelen nodig, zoals het aanpassen en verbeteren van oevers, het aanpassen van bruggen en inlaten en het verruimen van bestaande sloten.

Animatie doorvoerrute krimpenerwaard

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

Gezamenlijke aanpak

De aanpassingen worden de komende jaren door het hoogheemraadschap van Rijnland en Schieland en de Krimpenerwaard gezamenlijk verkend, voorbereid en uitgevoerd. Dit gebeurt in nauw overleg met de omgeving. Op deze manier kunnen we alle kennis en ideeën van de inwoners zo goed mogelijk benutten en waar mogelijk kansen pakken. En de eerste stap is dus gezet. We kijken terug op een inspirerende avond en een nuttige start van het project.

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met Robert Goudriaan (projectleider) of Guido Verweij (omgevingsmanager) via rdkw@hhsk.nl of bel 010 45 37 200.