Start zwemseizoen bij schoongemaakte surfplas Krimpenerhout

Start zwemseizoen bij schoongemaakte surfplas Krimpenerhout

Start zwemseizoen

Bij de surfplas van de Krimpenerhout hebben hoogheemraad Agnes van Zoelen, Kees Oskam, voorzitter van de Groenalliantie, wethouder Leon de Wit van de gemeente Krimpenerwaard en wethouder Anthon Timm van de gemeente Krimpen aan den IJssel het nieuwe zwemseizoen geopend.

In het gebied van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zijn zeven zwemlocaties, waarvan een in de Krimpenerwaard. De surfplas van de Krimpenerhout in Krimpen aan de Lek. De Groenalliantie Midden-Holland is bezig met een kwaliteitsimpuls in het Groene Hart. Het recreatiegebied Krimpenerhout valt hier ook onder. Daardoor kon het hoogheemraadschap aansluiten en meebetalen aan het opschonen van de plas. De bodem van de plas is afgezand; een deel van de brasems is afgevangen; er is een natuurvriendelijke oever aangelegd; en er komt weinig tot geen water van buitenaf meer in de plas. “Dit moet er met elkaar voor zorgen dat er minder voedingsstoffen in de plas zijn, waardoor algen minder snel zullen groeien en geen overlast meer veroorzaken. En dat moet er weer toe leiden dat er in de surfplas weer kan worden gezwommen. Een goed moment om aan het begin van het nieuwe zwemseizoen op 1 mei met elkaar te vieren dat het werk in de zwemplas klaar is,” legt hoogheemraad Agnes van Zoelen uit.

Kwaliteitsimpuls

Groenalliantie Midden-Holland werkt in het programma Kwaliteitsimpuls Groenalliantie aan het verbeteren van de recreatiegebieden in het Groene Hart. Doel is de terreinen nog aantrekkelijker te maken voor recreanten zodat deze er meer kunnen doen, beleven en zien. De uitvoering van de werkzaamheden is in handen van Staatsbosbeheer. De kwaliteitsimpuls van de Krimpenerhout met daarin de verbetering van het zwemwater maken deel uit van bovenstaand programma.