Steun voor voorstel verbod op PFAS

6 september 2023
PFAS zijn giftig en komen bij gebruik en via afvalstromen terecht in het milieu. Ook in de bodem van land en water. Dat moet stoppen.

Daarom steunen wij het voorstel om de productie en het gebruik van PFAS volledig te verbieden. En wel zo snel mogelijk en zonder uitzonderingen.

Lees meer via Watersector steunt Nederlands voorstel totaalverbod PFAS - Unie van Waterschappen

PFAS is een verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen, die vocht-, vet- en vuilafstotend zijn. De stoffen worden gebruikt in bijvoorbeeld regenkleding, pannen, verf en cosmetica. Stoffen als PFAS horen niet thuis in grond- en oppervlaktewater en in de bronnen voor drinkwater. Daarom steunen wij het voorstel om de productie en het gebruik van alle soorten PFAS Europees volledig te verbieden. Onderzoeken tonen aan, dat er geen redenen zijn om bepaalde subgroepen uit te sluiten van het verbod.

Aanpak bij de bron

Wereldwijd verschijnen per jaar miljoenen nieuwe chemische stoffen. Veel van die stoffen eindigen vroeg of laat in het water of de bodem en blijken later schadelijk. Daaronder zijn inmiddels veel zeer zorgwekkende stoffen. Waterschappen worden geconfronteerd met de verspreiding hiervan. Dit is een zorgwekkende trend en een bedreiging voor goede kwaliteit van het oppervlakte-, grond- en drinkwater. Waterschappen pleiten daarom voor bronaanpak en strenger toelatingsbeleid: voorkom dat risicovolle stoffen in het water belanden.