Stoofkade in Gouda weer hoog en stevig genoeg

12 oktober 2023
De afgelopen jaren hebben we 32,5 kilometer aan kades verbeterd die bij de eerste toetsronde niet bleken te voldoen aan de veiligheidsnormen.

Met de kadeverbetering Stoofkade in Gouda is de laatste kade van het groot onderhoudsprogramma uitgevoerd en voldoen ze allemaal weer. Dat is wel een mijlpaal. De kade ter hoogte van de spoorbrug voldeed over een lengte van circa 500 meter niet aan de benodigde stabiliteit en hoogte.

Nieuwe toetsronde

De afronding van dit laatste project komt mooi op tijd voor de volgende opgave, want momenteel is een nieuwe toetsronde gaande. Eind 2024 wordt duidelijk wat de omvang is van de nieuwe verbeteropgave voor de regionale waterkeringen in ons werkgebied. Door nieuwe (technische) inzichten, een verbeterde manier van toetsen en veranderende omstandigheden (zoals de doorgaande zakking van de kades in ons gebied) zullen er zeker ook nu weer strekkingen zijn die niet aan de norm voldoen. Met de provincie maken we vervolgens nieuwe afspraken over wanneer de nieuwe afgekeurde kades weer aan de veiligheidsnormen moeten voldoen.