Strooien tegen gladde wegen

Strooien tegen gladde wegen

Strooiwagen

In het weekend van 6 en 7 februari 2021 wordt sneeuw verwacht. Het hoogheemraadschap en de gemeente Krimpenerwaard gaan daarom in ieder geval zaterdag en zondag de weg op om te strooien.

Het hoogheemraadschap zorgt voor de wegen in de Krimpenerwaard buiten de bebouwde kom met uitzondering van de provinciale wegen. De gemeente Krimpenerwaard zorgt voor de wegen binnen de bebouwde kom. Sinds vijf jaar werken het waterschap en de gemeente samen om gladde wegen in de Krimpenerwaard te voorkomen. Door samen te werken, kunnen de wegen binnen en buiten de bebouwde kom in dezelfde route worden gestrooid en wordt ook geld bespaard.