Strooien tegen gladde wegen

13 december 2022
Het hoogheemraadschap strooit de de wegen in de Krimpenerwaard buiten de bebouwde kom met uitzondering van de provinciale wegen.

We gaan samen met de gemeente Krimpenerwaard op pad om de wegen te strooien. Zo voorkomen we dat het glad wordt op de wegen.

Het hoogheemraadschap zorgt voor de wegen in de Krimpenerwaard buiten de bebouwde kom met uitzondering van de provinciale wegen. De gemeente Krimpenerwaard zorgt voor de wegen binnen de bebouwde kom. Sinds een aantal jaar werken het waterschap en de gemeente samen om gladde wegen in de Krimpenerwaard te voorkomen. Door samen te werken, kunnen de wegen binnen en buiten de bebouwde kom in dezelfde route worden gestrooid en wordt ook geld bespaard.