Stuk over zeespiegelstijging basis voor discussie

1 februari 2024
Dijkgraaf Toon van der Klugt nam samen met TU-studenten en de gedeputeerde water van provincie Zeeland de discussienota “Stap voor stap naar een nieuwe Noordzeekust” in ontvangst.

Deze nota werkt één van de vier denkrichtingen binnen het kennisprogramma zeespiegelstijging uit. De nota is bedoeld om een discussie te voeren over de toekomst van ons land en de grote aanpassingen die nodig zijn in onze leefomgeving en de rol van waterveiligheid en zoetwatervoorziening daarin.

Toon van der Klugt: “Er komt veel op ons af, dus het is belangrijk om samen na te denken hoe we daarop tijdig reageren. De discussienota kan ons inspireren om integraal en tijdig de beste keuzes te maken en de richting te durven bepalen. Dan kunnen de daarvoor nodige stappen ook op tijd worden gezet, om hier ook in de verre toekomst veilig te kunnen wonen en werken. Mijns inziens verruil je nieuwe belemmeringen en desinvesteringen dan ook voor een win-win-ontwikkeling die het draagvlak en de betaalbaarheid vergroot.”

Het stuk werd aangeboden tijdens de afsluitende lustrumbijeenkomst van Stichting de Blauwe Lijn op 17 januari 2024. Eerder die dag vertrok een bus met belangstellenden van Capelle aan den IJssel naar het Topshuis bij de Oosterscheldekering. Stichting ‘de Blauwe Lijn’ werkt samen met ons hoogheemraadschap aan het versterken van waterbewustzijn en het enthousiasmeren van de studie en werk in waterveiligheid. Dit doen ze door kennis uit het verleden te delen en lespakketten te maken voor scholen. Daarnaast worden jongeren en belangstellenden betrokken bij nieuwe toekomstbeelden en ideeën om Nederland veilig en duurzaam te ontwikkelen.