Stuw bij Hagestein stukje open tegen verzilting Lek en Hollandsche IJssel

16 augustus 2022
Stuw Hagestein (bij Vianen) is door Rijkswaterstaat gedeeltelijk opengezet om meer zoet water door de Lek te laten stromen.

Om verzilting op de Lek en de Hollandsche IJssel tegen te gaan, is besloten de stuw enkele decimeters open te zetten. Het doorlaten van water via Stuw Hagestein is nodig, omdat binnendringend zeewater in ons gebied via de Hollandsche IJssel bij Krimpen aan den IJssel en de Lek steeds verder de rivieren optrekt.

Bij Hagestein stroomt door de opening net genoeg water door om vanuit de Lek richting Rotterdam met een zoetwaterbuffer te zorgen voor tegendruk tegen het zoute water. Daarmee blijft het gebruik van zoet water voor o.a. natuur, drinkwater, landbouw en industrie in ons gebied mogelijk. De sloten in de Krimpenerwaard kunnen we aanvullen met water uit de Lek. Sinds half juli voeren de waterschappen in regio West Nederland, waaronder Schieland en de Krimpenerwaard al verschillende andere maatregelen uit om te zorgen voor voldoende zoet water.